Kde se narodila a jak žila skutečná babička Boženy Němcové, Marie Magdaléna Novotná-Čudová?

marie magdalena cudova
Královéhradecký historik J. Šůla, který se již delší dobu zabývá zkoumáním pramenů Babičky, ve své nové knize představuje osudy klíčové postavy knihy. Konfrontuje text Babičky s mluvou archivních pramenů a dochází k překvapujícím závěrům. Skutečná „babička“ se narodila v chalupě ve vesnici Křovice u Dobrušky (nikoliv ve statku na slezských hranicích), její milý a pozdější manžel, dobrušský rodák tkadlec Jiří Novotný, se dobrovolně nechal naverbovat do pruské armády, nezemřel však v bitvě roku 1794, ale jako propuštěný voják tkalcoval v Kladsku a zemřel na souchotiny až roku 1805.

Manželům se nenarodily tři děti, ale celkem devět. „Babička“ se po letech strávených v Kladsku a pravděpodobně v Zaháni vrátila do Čech, prožila necelých deset let v Ratibořicích, kde nezemřela, a ani „paní kněžna“ ji nevyprovázela na poslední cestě. „Babička“ odešla do Vídně, kde své nejmladší dceři vychovávala děti a zemřela v naprosté chudobě roku 1841, zatímco „paní kněžna“ již roku 1839 atd. atd.

Autor zasadil život protagonistky knihy do historie regionu Opočenska a Kladska a popisuje babičku, žijící v nelehkých letech konce 18. a první poloviny 19. století.

Jaroslav Šůla: Marie Magdaléna Novotná-Čudová : Doba, krajina, rodina
Kniha je opatřena poznámkovým aparátem a soupisem příslušné historické, literárně historické a regionální literatury české, německé i polské. Má 160 stran.

burian babicka
Ilustrace Babičky od Zdeňka Buriana

kaspar babicka
První ilustrátor Babičky Adolf Kašpar