Karel Čapek píše německým posluchačům. Ani po 80 letech by nic nemusel měnit

capek karel portret kniha

Milí němečtí posluchači, každý národ na světě má své větší nebo menší zvláštnosti. Například podle mé zkušenosti jsou Němci – krom mnohých jiných vlastností – píšící národ.
Kdykoli ode mne vyšla v německém překladu knížka nebo pouhý článek, dostával jsem tolik německých dopisů z našich sudetských krajů i z druhé strany hranic jako od nikoho jiného. Byly to někdy námitky a jindy slova souhlasu, někdy to bylo poučení a jindy něco jako podání ruky. Skoro jsem záviděl německým spisovatelům, že mají takové čtenáře a takový kontakt s nimi, neboť styk s lidmi, míním skutečný styk se skutečnými lidmi, je jeden z nejcennějších darů života.

Na oplátku se dnes obracím já na vás. Mám totiž něco na srdci. Někdy se zdá, jako by byla větší vzdálenost z Prahy do Žatce nebo z České Lípy do Prahy než od nás k protinožcům na Novém Zélandě. Nějak těžko si navzájem rozumíme. Není to otázka jazyka. Například člověk, který cestuje po světě, se dorozumí s Holanďanem, Španělem, nebo dokonce s Angličanem, i když neumí ani jedno slovo z jeho řeči. S trochou trpělivosti se mohou všichni lidé domluvit, pokud spolu mluví o prostých a všem lidem pochopitelných věcech života a pokud mají dobrou vůli. Je zbytečno přemýšlet o tom, kde je a kde není dobrá vůle. Musí se to zkusit.

Rád bych vám navrhl, abychom navzájem zkusili svou dobrou vůli takříkajíc od muže k muži. Národy spolu nemohou přímo mluvit, ale lidé ano. Ne já sám, ale my všichni na naší straně, kdo píšeme a myslíme a tím představujeme něco jako víceméně viditelnou a slyšitelnou složku veřejného svědomí československého, bychom chtěli rozumět vám, svým německým spoluobčanům. To, co někdo říká za vás, nám není tak závazné jako to, co byste vy sami řekli o svém životě, o svých zklamáních a nadějích, o tom, jak si představujete lepší, svobodnější a lidštější svět. Chtěli bychom slyšet od vás jednotlivců, v čem vás nejvíce tlačí bota, nebo naopak co se vám líbí na této společné zemi. Snad bychom i potom mohli o tom nebo o onom blíž promluvit, a já nevěřím, že bychom si na obou stranách neodnesli dojem, že jsme se aspoň blíže poznali jako slušní lidé a loajální sousedé. Už to by byl veliký zisk pro obě strany.

Uvažte sami: Chcete to zkusit? Nebo považujete za zbytečné, aby vám jiní lidé a jiné národy lidsky rozuměli? To jistě ne, a proto nám pište docela upřímně, co máte nejvíce na srdci. Adresujte své dopisy na německou vysílací stanici – můžete být ujištěni, že tam nezapadnou a že nebudete mluvit s hluchými. Zatím vás zdravím jako jeden z mnoha kulturních pracovníků československých, kterým v duchu Masarykově láska k vlastnímu národu neznamená nenávist k národům druhým.

Váš Karel Čapek

Karel Čapek, LN, 23. 6. 1938