Orwell otevřeně o totalitě tři roky před napsáním knihy 1984, z které se stala příručka

Orwell

V roce 1947 napsal Orwell knihu 1984. Dva roky poté (8.6. 1949), kniha vychází a dodnes je je jedna z nejznámější vizí budoucnosti. Je ale děsivé, jak se vyplňují Orwellovy vize vývoje společnosti, které napsal na základě svých psychologických pozorování a novinářských zkušenosti. A možná ta děsivost trochu zesílí, když obrátíme kartu a uvidíme, že Orwellova kniha se stala příručkou, jak vytvořit globální chaos, rozložit státy pomocí politických loutek a manipulovat s lidmi pomocí médií a jediné pravdy.

Málokdo ale ví, že Orwell napsal už v roce 1944 dopis jistému Noelu Willmettovi, jenž se ptal, zda totalita, uctívání vůdců etc. jsou skutečně na vzestupu.
Tento dopis byl zveřejněný na stránkách The Daily Beast.

Musím říci, že se domnívám nebo obávám, že ve světě jako celku jsou tyto věci na vzestupu.
Hitler nepochybně brzy zmizí, ale jen na úkor posílení 1. Stalina, 2. angloamerických milionářů a 3. nejrůznějších drobných führerů typu de Gaulla. Zdá se, že všechna národní hnutí všude na světě, dokonce i ta, která vznikla z odporu proti německé nadvládě, nabývají nedemokratických forem, seskupují se kolem nějakého nadlidského vůdce (Hitler, Stalin, Salazar, Franco, Gándhí, de Valera jsou různé příklady) a přijímají teorii, že účel světí prostředky.

Všude na světě se zdá, že se pohybuje směrem k centralizovaným ekonomikám, které mohou "fungovat" v ekonomickém smyslu, ale nejsou demokraticky organizované a mají tendenci vytvářet kastovní systém.
S tím souvisí hrůzy emocionálního nacionalismu a tendence nevěřit v existenci objektivní pravdy, protože všechna fakta musí odpovídat slovům a proroctvím nějakého neomylného vůdce. Již nyní historie v jistém smyslu přestala existovat, tj. neexistuje nic takového jako historie naší doby, která by mohla být všeobecně přijímána, a exaktní vědy jsou ohroženy, jakmile vojenská nutnost přestane držet lidi na uzdě.
Hitler může říci, že válku začali Židé, a pokud přežije, stane se to oficiální historií. Nemůže říct, že dvě a dvě je pět, protože pro účely, řekněme, balistiky musí dělat čtyři. Ale pokud nastane takový svět, jakého se obávám, svět dvou nebo tří velkých superstátů, které se nebudou schopny navzájem podmanit, může se ze dvou a dvou stát pět, pokud si to vůdce bude přát. To je, jak vidím, směr, kterým se skutečně ubíráme, i když je tento proces samozřejmě vratný.

Co se týče srovnatelné imunity Británie a USA. Ať si pacifisté apod. říkají, co chtějí, zatím jsme se nestali totalitními, a to je velmi nadějný příznak. Velmi hluboce věřím, jak jsem vysvětlil ve své knize Lev a jednorožec (The Lion and the Unicorn), v Angličany a v jejich schopnost centralizovat svou ekonomiku, aniž by přitom zničili svobodu.

Je však třeba mít na paměti, že Británie a USA nebyly skutečně vyzkoušeny, nepoznaly porážku ani těžké utrpení a že existují některé špatné symptomy, které vyvažují ty dobré. Začněme obecnou lhostejností k rozkladu demokracie. Uvědomujete si například, ţe v Anglii dnes nemá nikdo mladší 26 let volební právo a že pokud je vidět, velká masa lidí tohoto věku na to kašle?

Za druhé je tu skutečnost, že intelektuálové mají totalitnější názory než obyčejní lidé. Anglická inteligence se vcelku postavila proti Hitlerovi, ale jen za cenu přijetí Stalina. Většina z nich je dokonale připravena na diktátorské metody, tajnou policii, systematické falšování dějin atd. tak dlouho, dokud mají pocit, že je to na "naší" straně. Ostatně tvrzení, že v Anglii nemáme fašistické hnutí, do značné míry znamená, že mladí v tuto chvíli hledají svého vůdce jinde.

Nelze si být jistý, že se to nezmění, ani tím, že prostí lidé nebudou za deset let smýšlet stejně jako intelektuálové nyní. Doufám, že nebudou, dokonce věřím, že nebudou, ale pokud ano, bude to za cenu boje. Pokud někdo pouze hlásá, že vše je v nejlepším pořádku, a nepoukazuje na zlověstné příznaky, jen pomáhá přibližovat totalitu.

Ptáte se také, jestli si myslím, že světová tendence směřuje k fašismu, proč podporuji válku.
Je to volba zla - mám dojem, že taková je téměř každá válka. Znám britský imperialismus natolik, že se mi nelíbí, ale podpořil bych ho proti nacismu nebo japonskému imperialismu jako menší zlo. Podobně bych podpořil SSSR proti Německu, protože si myslím, že SSSR nemůže zcela uniknout své minulosti a zachovává si dost původních myšlenek revoluce, aby byl nadějnějším fenoménem než nacistické Německo. Myslím si, a myslím si to už od začátku války, tedy od roku 1936 nebo tak nějak, že naše věc je ta lepší, ale musíme ji stále dělat lepší, což zahrnuje neustálou kritiku.

S pozdravem,
George Orwell