Origata. Staré japonské umění balit knihy nebo dárky nejen na vánoce

Origata

Origata je umění dávat v japonském stylu. Jinými slovy je to umění přeloženého balícího papíru. Tak jednoduše lze nazvat japonskou tradici "origata" která tvrdí, že důležité není jaký dárek dáváte, ale jak ho je předáváte.

Málokdo dnes ví, že pokud chcete někomu předat dárek, nedělejte to před ostatními.
Dárek se předává i přebírá zásadně oběma rukama. Když to nedodržíte, ztrácíte na dojmu. Pokud jste ve skupině, pak je velmi nezdvořilé, pokud obdarováváte pouze jednoho člena skupiny. Nejčastěji se výměna dárků děje na konci návštěvy. Neočekávejte ale, že například Japonci Váš dárek hned rozbalí. Je to taková společenská pojistka, aby se zamezilo případným faux pas s nevhodným dárkem.

Zvyk dávání dárků se datuje do doby Edo, kdy obyvatelé vesnic za společně vybrané prostředky vyslali na pouť pár vyvolených a ti pak jako výraz poděkování těm co zůstali doma, přinesli dárky.

Origata je rituál, zakořeněný v tradiční kultuře šintoismu,
který byl určen především pro japonské císařské rodiny od 14. století, konkrétně z období Muromachi 1336 - 1573 n.l.. Origata nemá žádný vztah k papíru a origami. Jedná se o umění předat naše pocity a náklonnost druhé osobě, skrze správně zabalený dárek. Při něm se používá celá řada kódů, které jsou uloženy v jednotlivých záhybech, směru založení papírů a dokonce i druzích uzlů a které takto vyjadřují naše sdělení.


V Japonsku se umění začíná znovu propagovat. Nedávno japonské ministerstvo životního prostředí na svých stránkách otisklo návod, jak balit různé předměty do tzv. „furoshiki“. Cílem je propagovat tradiční způsoby přenášení věcí a balení dárků namísto igelitových tašek a balicího papíru.

Umění Origati vychází z poznání, že dokonalost vyžaduje stovky nepostřehnutelnými detailů. A proto toho se k tomuto umění přistupuje stejnou úctou jako k čajovému obřadu, který umění Origati často provází.

http://uponafold.com.au/blog/post/origata-for-the-soul/