Liberální fašismus. Goldbergův pohled na vývoj nejpoužívanějšího slova v médiích

Liberální fašismus. Goldberg

„Fašisté“, „hnědé košile“, „bouřliváci v botách“ – takové jsou urážky, které na konzervativce obvykle vrhají jejich liberální oponenti. Označit někoho za fašistu je nejrychlejší způsob, jak ho umlčet a definovat jeho názory jako za hranicemi politického blednutí. Ale kdo jsou skuteční fašisté mezi námi?

Liberální fašismus nabízí překvapivý nový pohled na teorie a praktiky, které definují fašistickou politiku. Jonah Goldberg, nahrazující pohodlně vyrobené mýty překvapivým a poučným výzkumem, nám připomíná, že původní fašisté byli skutečně nalevo a že liberálové od Woodrowa Wilsona přes FDR až po Hillary Clintonovou obhajovali politiku a principy pozoruhodně podobné těm z Hitlerova národního socialismu a Mussoliniho. Fašismus.

Na rozdíl od toho, co si většina lidí myslí, byli nacisté zapálení socialisté (odtud termín „národní socialismus“).
Věřili v bezplatnou zdravotní péči a garantovaná pracovní místa. Konfiskovali zděděné bohatství a utráceli obrovské částky na veřejné školství. Očistili církev od veřejné politiky, prosazovali novou formu pohanské spirituality a vložili autoritu státu do každého zákoutí každodenního života.

Nacisté vyhlásili válku kouření, podporovali potraty, eutanazii a kontrolu zbraní. Nenáviděli volný trh, poskytovali štědré důchody starším lidem a na svých univerzitách udržovali přísný systém rasových kvót – kde byly kódy řeči na univerzitách v módě. Nacisté vedli svět v ekologickém zemědělství a alternativní medicíně. Hitler byl přísný vegetarián a Himmler byl bojovník za práva zvířat.

Znamenají tyto nápadné paralely, že dnešní liberálové jsou genocidní maniaci, kteří chtějí dobýt svět a nastolit nový rasový řád?
Vůbec ne. Přesto je těžké popřít, že moderní progresivismus a klasický fašismus sdílely stejné intelektuální kořeny. Často například zapomínáme, že Mussolini a Hitler měli ve Spojených státech mnoho obdivovatelů. W.E.B. Du Bois se inspiroval hitlerovským Německem a Irving Berlin chválil Mussoliniho v písni. Mnoho fašistických principů bylo podporováno americkými progresivisty jako John Dewey a Woodrow Wilson a FDR začlenila fašistickou politiku do New Dealu.

Fašismus byl mezinárodní hnutí, které se objevovalo v různých podobách v různých zemích v závislosti na rozmarech národní kultury a temperamentu.
V Německu se fašismus jevil jako genocidní rasistický nacionalismus. V Americe to nabralo „přátelštější“, liberálnější formu. Mezi novodobé dědice této „přátelské fašistické“ tradice patří New York Times, Demokratická strana, profesor Ivy League a liberálové z Hollywoodu. Typický liberální fašista není SS; je to učitelka na základní škole se vzděláním Browna nebo Swarthmorea.

Tato tvrzení mohou znít moderním uším divně, ale je to proto, že jsme zapomněli, co je fašismus.
V této naštvané, vtipné, chytré a sporné knize Jonah Goldberg obrací naše předsudky naruby a ukazuje nám skutečný význam liberálního fašismu.

Johan Goldberg / Liberal Fascism: The Secret History of the American Left, From Mussolini to the Politics of Meaning /