Převychovaní. Překvapivě přesná vize totalitní budoucnosti Jana Brady z roku 1931

Brada Převychovaní

Velmi dlouho neznámý sci-fi román Jana Barda (vl. jménem František Krejčí) se odehrává roku 358 socialistického řádu, počítaného od zřízení první socialistické republiky. Tento rok měl odpovídat roku 2276.

Dílo je varováním před vítězstvím socialistické totality.
Ta, po uchopení moci, absolutně odmítá minulost, staré knihy dokonce zakazuje pod trestem smrti. Lidé jsou označování čísly a symboly, jejich individualita je úplně potlačena. Vesnice již neexistují, lidé žijí pouze ve velkých městech a jejich život je kompletně organizován státem. Rodina je v zájmu kolektivismu zrušena, děti jsou později matkám odebrány a vychovávány v dětských kolektivistických ústavech. Státy a národy zmizely, svět je rozdělen na několik bloků, např. oblast Čech je v německé zóně a čeština se už neučí.
Začínáte bystřit? To není všechno...

Lidé žijí poměrně šťastně, protože ideovou kontrolou jim není dána možnost poznat jiné zřízení a porovnat ho se současným. Hlavní hrdina Vogelsauge nalezne staré knihy, z nichž se dozví, že společenský řád nebyl vždy takový, jaký je nyní, a že dříve měli rodiče právo společně vychovávat své děti. Seznámí s obsahem knih i svou dívku, s níž se po letech znovu shledal, ale krátce nato jsou státní policií chyceni a odsouzeni k trestu smrti.
(Adamovič, Vládcové vesmíru)
Vládcové vesmíru přináší málo známý průřez sci-fi tvorbou uznávaných klasiků

Ta podobnost s knihou 451 stupňů Fahrenheita je opravdu zarážející, jenže Bradbury ji napsal v roce 1953.
Je zajímavé, že kniha vyšla ještě před nástupem Hitlera k moci, před napsáním knihy Aldouse Huxleyho Konec civilizace (1932), knihy 1984 Orwella (1964), knihy Boyové Kallocain (1940) ... Viz přehled knih s tematikou Vize budoucnosti.
Ze známých knih ho částečně předešel především Karel Čapek, který R.U.R. napsal v roce 1920, i když tematicky je trochu jinde a Zamjatin s knihou My z roku 1921, který se předloze Jana Barda přibližuje nejvíc.

Kniha se nesetkala se zájmem čtenářů hlavně proto, že vyšla v nevelkém nákladu. Román byl znovu objeven pro veřejnost Ivanem Adamovičem, který dílo uvádí ve sbírce sci-fi Vládcové vesmíru. 2010.