Salvator Dalí ilustruje stále aktuální Eseje Michela de Montaigna

Salvator Dalí ilustruje stále aktuální Eseje Michela de Montaigna

"Látkou své knihy, milý čtenáři, jsem zkrátka já sám: není rozumné, abys plýtval svým volným časem na námět tak lehkovážný a planý. Proto sbohem!" Píše samotný autor v úvodu knihy. Vtipná a na svou dobu velmi moderní předmluva zcela charakterizuje vzdělání autora, který žil v letech 1533 – 1592.

Je tomu téměř pět staletí, od doby vzniku knihy, ale stále sledujeme, že člověk se skoro vůbec nezměnil.
Myšlenky a rozjímání o základních otázkách života a smrti, štěstí a lásky, náboženské víry a jejich prožívání uvnitř člověka jsou stále stejné. Montaigne byl myslitel, který se ve svých úvahách zabýval především sám sebou, poznáním člověka a lidského údělu.

dali montaigne 3

Touto knihou se na svou dobu velmi odvážně, staví proti tehdejší vzdělanosti, kterou představovaly hlavně univerzity, kde vládl jazyk učené latiny. V knize vznáší Montaigne velmi logické námitky proti oficiální univerzitní filozofii, která již postrádá jakýkoli vztah k životu a klesla na úroveň blábolení. Ve svých úvahách obviňuje především vládu tradice a autority ve filozofii, kdy Aristoteles je náhradním bohem scholastické vědy a pochybovat o jeho učení je rouhání. Tím se nepřímo staví i proti autoritě katolické církve, která má vzdělanost té doby plně pod kontrolou.

dali montaigne 4

Jeho nejvýznamnější dílo Eseje mělo obrovský vliv nejen na myšlení jeho současníků, ale svým ideovým nábojem zásadním způsobem připravilo duchovní podhoubí pro osvícenské myšlení v 18. století. Michel de Montaigne patří bez pochyb mezi to nejlepší, co francouzská literatura dala světu.

dali montaigne 1

Není proto divu, že ilustrací jeho díla se ujal také Salvator Dalí, stejně nekonveční člověk, jako byl sám Montaigne, který díky svému nadání dáva knize další rozměr.

dali montaigne 2