Malíř, spisovatel, básník Ladislav Stehlík. Pracuji s touhou zachytit slovem i obrazem krásu naší země.

stehlik ladislav portret

Málo se ví, že to byl Josef Lada, kdo přiměl L. Stehlíka, aby si ilustrace do svých knih maloval sám. Když se po Ladově smrti obrátilo nakladatelství Albatros s prosbou, zda by zastaralé texty v Ladových veselých učebnicích nemohl nahradit novými, splatil „dluh“ dokonale a zasloužil se o to, že si přítelovy obrázkové „Učebnice“ našly cestu do knihovniček dalších generací.

stehlik ladislav ex libris

V roce 1979 poskytl Ladislav Stehlík rozhovor pro Život v Rudné, kde vypráví o svém životě, psaní i malování.

Žiji teď už šestý rok od jara do podzimu v Rudné u Prahy. V malé vilce v tiché ulici, stranou dopravního ruchu mám klid a pohodu k práci. A tak píši. A také kreslím.

Lidé jsou tu dobří. Jako všude u nás. Předseda MNV Jaroslav Šnajdr se občas přijde s tajemníkem podívat, jak žiji a zda něco nepotřebuji. Na oplátku zajdu za nimi na kus řeči o obci, o lidech a tak. Zavedli mě do školy: pěkná budova, veliká, a přece malá. Děti sem chodí zširoka daleka a je jich jako kvítí. Ředitel školy pan Pucholt hned na mě, abych jim šel „píchnout“, že je jich málo. Učil jsem 38 let a učil jsem rád. Ale teď už ne, práce je moc. A tak jsem mu alespoň slíbil přijít v září pobesedovat s dětmi.

Píši dopoledne, hlava je po ránu svěží, odpoledne jsou na řadě korektury, četba, studium. A procházky se skicákem a tužkou v brašně. Jsem Jihočech a tady mi schází voda a les, rybníky, louky, kopce. Přesto se s krajem pomalu sžívám. V mé tvorbě ho však ještě nehledejte. Člověk musí mít krajinu „ve šlápotách“, než o ní začne psát.

Jsou tu vděčné malířské motivy: kostelíky na Krtni, v Hořelici, v Rudné na Homoli, zámek v Hostivici, barokní statek v Jenči, vrby u jinočanského rybníka, Zbuzany, Tachlovice. Nejmilejší je mi Ořech, působiště J. Š. Baara. Při cestě k Jinočanům jsem měl takový hezký strom. Porazili mi ho. Mám ho alespoň na obrázcích.

Malování však není to hlavní, žiji pro literaturu, pro poezii. Tady v Rudné jsem napsal verše pro Ladův veselý přírodopis, jehož díl Ptáci vyjde ještě letos v Albatrosu. Tak mi vyšla i knížka Zvířata a zvířátka a brzy vyjde jako prémie pro mladé čtenáře Alšova vlast o 14 zpěvech s verši k alšovským lunetám. Mám také hotovou knihu A to je ta krásná země, což bude jakási východočeská Země zamyšlená. Pro budějovickou Růži dokončuji texty k překrásným dřevorytům národního umělce Karla Štěcha v knize Hrady a zámky jižních Čech. Bude to bibliofilie, vyjde toho jako šafránu, tak dvanáct set výtisků. Pro totéž nakladatelství jsem připravil knížku o jihočeských malířích a sochařích Jak jsem je znal. V Čs. spisovateli vyjde v edici Pegas výbor z mých básní a v Mladé frontě v roce 1981 v edici Květy poezie sbírka Krajina plná znamení.

Ptáte se, co dělám? Pracuji, poctivě, s neukojitelnou a stále znovu a znovu se obrozující touhou zachytit slovem krásu naší země, bohatství její minulosti i přítomnosti, slávu života.

stehlik akvarel hrad


stehlik ladislav krajina