Ať polaská, či trnem zraní. Mimořádná poezie Ladislava Stehlíka

Ať polaská, či trnem zraní. Mimořádná poezie Ladislava Stehlíka

Panu Stehlíkovi by bylo v roce 2018 110 let. Je znám především svou ikonickou Zemí zamyšlenou, půvabnými obrázky z cest, ale jeho poezie je stále živá.

Ukázky z knihy Ať polaská, či trnem zraní z roku 1988. Vybral a uspořádal Vladimír Janovic, s ilustracemi Vladimíra Tesaře v grafické úpravě Oldřicha Hlavsy. Vydal Československý spisovatel v edici krásných tisků Bohemia.

Kolikrát ještě

Kolikrát ještě povede mne
Ta cesta mezi ořeším?
Kolikrát ještě, smrky temné,
se s vámi večer potěším?

Kolikrát ještě, kroky moje,
se zastavíte v kručinkách?
Kolikrát, zbaven nepokoje,
jda nepocítím žádný strach?

Kolikrát ještě rozhlédnu se
k šumavským horám modravým?
Kolikrát ještě dny tvé rusé
pod letním nebem pozdravím?

Kolikrát ještě prodlévavě
třpytivá jitra projdou mnou?
Žampión v ovse, špičky v trávě
vydychnou vůni houbovou?

Kolikrát ještě budu z tebe
naslouchat, kraji, vlnám žit?
Studánko žabí, ptačí nebe,
zde chtěl bych věčně ticho pít.

stehlik ceska krajina

Studánka na naší louce

Nebesa zdvižená, baldachýn modrobílý,
užaslé oči ros.
Zelení koníci z trav prudce vyskočili
před chlapcem, jenž jde bos.

Má louko rozkvetlá! – Už posté vyslovuji
kosatec, toten, kmín.
V mých smyslech voní chlad, oblaka lehce plují,
chví se v nich úklon třtin.

Skloněný nad vodou , mnu v prstech hořkou mátu,
tvář jednu hledaje.
Proč není v zrcadle? – Úsměvem zářila tu…

Maminko! Maminko!

stehlik ladislav krajina