Posledních 100 dnů druhé světové války v Evropě

Posledních 100 dnů druhé světové války v Evropě

Každé velké drama má své finále, své osudové vyvrcholení. Nebylo tomu jinak ani se závěrem druhé světové války na evropské půdě. Odpočítáme-li od data německé kapitulace (8. květen 1945) sto dnů nazpět, ocitneme se na přelomu ledna a února 1945. Byl to čas, kdy si hitlerovci mohli připomínat dvanácté výročí nástupu k moci. Slibovali tehdy mocnou "tisíciletitou říši". Nyní už z ní zbývaly jen trosky, ale stále se toho ještě mnoho dělo, především umraly na forntách i v zázemí statisíce lidí.

Posledních sto dnů války je v tomto unikátním knižním projektu zmapováno fakty, analýzami, každodenními zajímavostmi z protektorátu i zahraničí, svědectvími přímých účastníků a silnými lidskými příběhy. Kniha provádí čtenáře prostřednictvím faktů, analýz, zajímavostí, svědectví přímých účastníků, silných lidských příběhů, článků z dobového tisku. Text je doplněn rozsáhlou fotografickou přílohou.

Ukázka:

Už po půlnoci německý odpor znatelně ochaboval. Mnozí z vojáků zahazovali zbraně a snažili se zachránit útěkem. Většinou padli do rukou rudoarmějců, nebo revolučních gardistů, z nichž mnozí v surovém zabíjení nezůstali za esesáky pozadu. Kolem třetí hodiny v noci střelba utichla. V devět hodin ráno (12. 5.) se sešli v rakovickém mlýně nedaleko Čimelic k jednání o kapitulaci zástupci sovětské armády v čele s generálem Sergejem Serjoginem, delegace Američanů, které vedl plukovník Allison, a generál Carl von Pückler v doprovodu dalšího generála ze svého štábu. Přizván byl i československý zástupce, komisař brdského partyzánského oddílu Václav Pokorný.

Generál Pückler, smrtelně bledý se strhanou tváří a křečovitě sevřenými rty podepsal bez jediného slova kapitulační prohlášení. Generál, který ho provázel, se na místě otrávil ampulí s arzenikem. Pücklerovi rudoarmějci strhali generálské nárameníky, řádové stužky i rytířský Železný kříž a autem ho dopravili do čimelického mlýna, kde se nacházelo jeho velitelské stanoviště. Čekala jej skupina příslušníků jeho nejužšího generálského štábu: pobočník, tlumočnice a její rodinní příslušníci. Pückler s kamennou tváří se rozloučil se všemi stiskem ruky a poté vytáhl z pouzdra pistoli, přiložil si ji k spánku a stiskl spoušť.

Vzápětí padlo několik dalších výstřelů, jimiž spáchali sebevraždu i všichni ostatní.

Přečtěte si další ukázku:
https://issuu.com/epocha/docs/podlednich_sto_dnu_demo

Posledních 100 dnů / Karel Richter / 1. vyd., váz. s přeb., formát 145x205, 400 stran + 32 stran fotopřílohy

PhDr. Karel Richter, CSc. (*1930)
je vojenský historik, člen Obce spisovatelů a dlouholetý předseda Klubu autorů literatury faktu. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK a Vojenskou akademii v Brně a v Bratislavě. V letech 1971-1989 pracoval jako vědecký pracovník ve Vojenském historickém ústavu v Praze. Knižně publikuje od konce 60. let a věnuje se především zpracování vojenských konfliktů novodobých dějin. Je autorem a spoluautorem více než třiceti knižních titulů, např. Osudový omyl generála Vlasova, Ďábel Trenk, Češi a Němci v zrcadle dějin, Tragický osud generála Heliodora Píky, Třeba i železem a krví, Pamětihodné bitvy českých dějin, Přes krvavé řeky, Apokalypsa v Karpatech, Válka začala v Polsku, Vražda jménem republiky, Hranice placená krví, Hrdinové Československa. Příběhem o Alexandrovi Velikém – Dobyvatel světa (2010) – poprvé vykročil do období antického válečnictví a posléze vydal dvoudílný životopis Ave Caesar I a Ave Caesar II. V roce 2015 publikoval Historické drama volyňských Čechů. Krom literární činnosti redigoval třináct let historickou revue Přísně tajné, hojně publikuje časopisecky, překládá a spolupracuje též s rozhlasem i televizí jako autor i konzultant. Je trojnásobným laureátem Ceny E. E. Kische, dvakrát obdržel Cenu M. Ivanova a slovenskou literární cenu V. Zamarovského. Byl jmenován čestným občanem svého rodného města Chlumce nad Cidlinou.

ISBN: 978-80-7557-098-7 EAN: 9788075570987 / s 25% slevou přímo na stránkách Nakladatelství Epocha:
http://www.epocha.cz/detailknihy.php?id=661
informace. E-knihu si můžete zakoupit za 199 Kč na https://www.palmknihy.cz/nezarazeno/poslednich-100-dnu-177681