Lenin a 21. století. Poučnou knihu napsal filosof Luboš Blaha

Lenin je historická figura natolik známá, dehonestovaná i oslavována, že psát o Leninově v této době je odvážný čin. Protože musíte očekávat ostrou reakci. Už jenom proto, že o něm píšete.

Nicméně byl to nepochybně on, který spolu s dalšími stál na počátku jedné z velkých změn historie lidstva v roce 1917. A samozřejmě ne všechno, co napsal, co bylo po něm přepsáno, jinak pochopeno, do praxe uváděno bylo pro společnost přínosem. Každopádně stál na počátku epochálních změn společnosti, která přešla během několika let!! ze středověké feudálně-zemědělské společnosti do společnosti téměř plně elektrifikované, kde naprostá lidí byla nevzdělaná, bez majetku, žijící v neuvěřitelné chudobě se vydala na cestu moderní společnosti, která se už brzy mohla srovnávat s vyspělými západními státy, které na to potřebovaly celá staletí.
A která se ideově vydala na cestu rovných možnosti pro všechny podle pravidel socialismu, rozvitého soicialismu a měla pak směřovat je komunismu.

O knize prof.Ing.Petr Drulák, PhD.

Málokterá odborná kniha na Slovensku spustila takovou bouři jako Lenin a 21.století.
Blaha

Několik měsíců po jejím vydání začátkem roku 2022 slovenská neoliberální média odstartovala nenávistnou kampaň proti knize i autorovi PhDr. Luboši Blahovi, PhD., levicovém filozofovi a politikovi, který knihu vydal pod pseudonymem svého otce Peter Vidovan.
Následovala hysterická reakce Slovenské akademie věd, jejíž vedení rozhodlo, že kniha se nesmí více prodávat. Taková cenzura zde nebyla od roku 1989, což jen potvrzuje, že režimové aparáty knihu vyhodnotily jako mimořádně nebezpečnou.

Ve druhém vydání Ľuboš Bláha vysvětluje pohled na celou kauzu.
V knížce se soustřeďuje na Leninovu filozofii a zdůrazňuje ty myšlenky, které mohou být inspirací i pro levicovou politickou teorii ve 21.století. zejména kritika imperialismu, radikální demokracie, družstevní ekonomika, národně-osvobozovací zápas a odpor vůči neoliberální globalizaci.

Autor pozitivně vnímá i Leninův realismus v domácí i mezinárodní politice, který aktuálně západní levici tak fatálně chybí.
Blaha píše o Leninovi vyváženě a kriticky, ale snaží se jeho dílo pochopit v kontextu doby a neutápat se v moralizující antikomunistické propagandě.

Kniha provokuje a snaží se hroutit neoliberální dogmata a zaklínadla. Liberální establišment okamžitě rozpoznal, že Blahova kniha je hrozbou, které se musí bát.


Kniha je psaná s příkladnou erudicí, ale i srozumitelností, která je u akademických děl sepíše výjimkou... To, co se kolem knihy a jejího autora v posledních měsících na Slovensku odehrává, je znamením, bohužel není osamoceným, zesilujícího potlačování svobody myšlení a vyjadřování ze strany sil a institucí, které se jinak horlivě hlásí k obraně evropských liberálních hodnot...

Asi další dôvod, proč si přečíst Blahovu knihu.“