Jak se ochrana přírody změnila klimatickou změnou na povinně zelenou tyranii a totalitu

Ian Plimer knihy climate change

Historie je plná převratů a revolucí, které požíraly své děti, aniž by ovšem bylo dotčeno samotné vítězství a zpochybněna vítězná ideologie. (viz Francouzská revoluce (1789 – 1799), kde dokonce její nejaktivnější tvůrci skončili na gilotině. Nejdřív Danton a pak sám Robespierre)

Jako se přesvědčeným socialistům stalo, že je vyšoupli socialističtí byrokraté, jako si kapitalistické liberály namazali na chleba oligarchové, tak se ekologům, zahleděným do přírody, přihodilo, že jejich ideály semlel zelený byznys.

Jako všechny ideologie se i ta zelená zprvu lidem podbízela, usilovala o jejich přízeň a sympatie. Jakmile ale Evropa generačně zezelenala, z přátelské ideologie se stala ideologie povinná, netolerantní, militantní.

Climate Doomsday Cultist tvrdí, že je nemorální a sobecké mít děti
Kultista Climate Doomsday tvrdí, že je nemorální a sobecké mít děti kvůli množství „uhlíku“, (orig. carbo))) které během svého života vypustí.
„Každé dítě v průmyslové zemi, jako je ta naše, spotřebuje za svůj život kolem 500 tun uhlíku. To je ekvivalent 1000 let elektřiny pro domácnost. Takže každé dítě má vliv.“
Někdo by měl tomu klaunovi vysvětlit, že uhlík a CO2 nejsou totéž.

Zelený globalistický koordinátor z USA, John Kerry:
Zemědělský průmysl musí být zničen, aby bylo dosaženo čisté nuly.
"Zemědělství přispívá asi 33 % všech emisí světa. A nemůžeme se dostat k čisté nule - tuto práci nedokončíme - pokud zemědělství není v popředí jako součást řešení."

Citace Redakce Čítárny.

Kam se poděli zelení vizionáři, kteří s nakažlivým optimismem šířili ekologickou osvětu? Občas je ještě slyšíme posmutněle glosovat stav znečištění planety, ale zjevně vědí, že už nejsou za celebrity. Ve společnosti roste znechucení zelenou agendou, co se tváří být naším údělem, čehož výrazem jsou novotvary jako ekoteroristé, či zelené mozky, kterými již nejsou míněni vojáci.

Švýcarský bankéř Hubert Keller o dalším šíleném cíli aktivistů globálního oteplování na WEF v Davosu 2024:
Káva, kterou všichni pijeme, uvolňuje 15 až 20 tun oxidu uhličitého na tunu kávy. Proto bychom měli všichni vědět, že pokaždé, když pijeme kávu, v podstatě uvolňujeme do atmosféry oxid uhličitý. Dalším důvodem je to, že většina kávových plantáží nebo většina kávy se vyrábí prostřednictvím monokultury a monokultura je také ovlivněna změnou klimatu. Kvalita těchto přírodních zdrojů se poměrně rychle zhoršuje.
WEF leden / 2024

Barbara Baarsma, členka Světového ekonomického fóra WEF, popisuje zcela jasně neofeudální otrokářskou povahu nového systému osobních uhlíkových povolenek:
„Pokud chci létat, koupím si nějaké uhlíkové emisní povolenky od někoho, kdo si nemůže dovolit létat, například... Nebo když někdo žije v malém domě, může prodat svá uhlíková emisní práva někomu, kdo žije ve velkém domě. Tímto způsobem mohou chudí lidé těžit ze zelené ekonomiky.“
WEF leden / 2024

Citace Redakce Čítárny.

Není to tak dávno, co ekologičtí myslitelé s úsměvem odráželi nařčení, že chtějí lidi vrátit na stromy.
Dnes tomu zaraženě přihlížejí, když ideologie obnovitelných zdrojů energie hrozí devastovat jak energetiku, tak i životní prostředí. Marně bychom od nich čekali komentář k tomu, že zelený establishment přesedl z jízdního kola do dotovaného elektromobilu anebo do tanku.
A neřeknou nám, co je zeleného na řece plné plastů anebo na tankerech se zkapalněným plynem, poháněných mazutem, co zaneřádí planetu víc, než veškeré automobily se spalovacími motory.

Kazatel klimatického soudného dne Al Gore na panelu WEF 2024 definitivně zešílel.
"[Skleníkové plyny] nyní zachycují tolik tepla navíc, jaké by uvolnilo 600 000 atomových bomb třídy Hirošima explodujících každý den."
"To je to, co vaří oceány... a vytváří sucha, taje led a zvedá hladinu moře a způsobuje tyto vlny klimatických uprchlíků, které podle předpovědi v tomto století dosáhnou jedné miliardy."

Citace Redakce Čítárny.

Místo zelených nadšenců, kteří se snažili žít v harmonii s přírodou, zde máme zelené spekulanty s emisními povolenkami, zelené právníky, vydírající developery, anebo zelené záškoláky.
Vidíme, jak zelený fanatizmus kráčí ruku v ruce se zeleným pokrytectvím. Nesmlouvavě, přes mrtvoly, veden vidinou zeleného zisku. Není důvod pochybovat, že než zelená vlna opadne, smete vše, co jí stojí v cestě. Posledním stádiem ideologií, kdy fanatici prosadí pověstný klid na práci a řád, totiž bývá tyranie.

A protože už tady všechno bylo, neuškodí připomenout Chestertona, který o tyranech napsal:

Tyranie vždy vchází nehlídanou branou.
Tyran je vždycky opatrný a ze všech sil se snaží, aby se nikoho nedotkl.
Tyran je vždy zrádný. Vždy přichází pod záminkou, že chrání něco, co lidé opravdu chtějí mít chráněno – náboženství, veřejnou spravedlnost nebo "lidská práva"...

Všechny tyranie jsou vždy nové tyranie. Něco takového jako stará tyranie prostě neexistuje.

Z těchto evidentních historických faktů vyplývá jediné mravní naučení.
Hledáte-li tyrany, nehledejte je mezi zdánlivě evidentními typy mužů, kteří utiskovali lidi v minulosti.

Ať je nový tyran čímkoli, nikdy nebude nosit stejnou uniformu jako starý.“

Tyran, který nám klepe na dveře, nebude nevydařený socialista, ani nevydařený kapitalista. Otevíráme dveře tyranovi novému, který nás srovná, že z toho budeme zelení až po uši.

Podle Ivana Hoffmana na Radio Universum

Ukázkové příklady mediálního šíření poplašných zpráv z nedávné doby:

1970
Biolog Paul Ehrlich předpověděl, že rostoucí teploty povedou v Británii k masovému hladu do roku 2000.

2006
Bývalý americký viceprezident Al Gore ve svém dokumentu z roku 2006 „An Inconvenient Truth“ předpověděl, že do roku 2013 budou muset stovky milionů lidí opustit své domovy kvůli tání polárních ledovců.

2018
Greta Thunbergová ve svém tweetu odkazovala na web „předního klimatologa“, který tvrdil, že pokud během příštích pěti let (do roku 2023) nepřestaneme spalovat fosilní paliva, celá lidská rasa bude zničena.
Pak tweet raději smazala.

2019
Při projevu na výročním zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu učinila Greta Thunberg následující prohlášení: „Lidstvo má osm let na to, aby se zcela vymanilo z fosilních paliv.“

Citace Redakce Čítárny.

klima graf co2 miliony let
Graf množství CO2 na planetě v průběhu milónů let.
Ledovcové vrty v 90.letech ukázaly, že nejprve se vždy měnily teploty a teprve poté - se zpožděním stovek let - na to reaguje oxid uhličitý. CO2 tedy neřídí teploty, ale právě naopak. Růst hladin moří i uvolňování CO2 z oceánů do atmosféry může pokračovat ještě stovky let po skončení oteplování. Je tu velká tepelná setrvačnost. To se v době vzniku IPCC 1988 nevědělo. Ani to nevěděl Arrhenius, otec skleníkové hypotézy, v 19.století. / Tim Patterson


Kanadský geolog Tim Patterson:

“Svým studentům říkám, že pokud věří, že klima je řízeno oxidem uhličitým, tak jim jistě také nebude dělat problém uvěřit, že Winston Churchill je zodpovědný za porážku v bitvě u Hastinxu tisíc let před svým narozením.”


Profesor Ian Plimer
(titulní foto) je původním povoláním geolog a také autor 12 knih a více než 150 výzkumných prací.
Ve svých knihách o klimatické změně tvrdí jedno: „Oni mají názory, já mám fakta!“

Otázka, zda se planeta otepluje, závisí zcela na tom, kdy začnete měřit.
"Pokud jste začali měřit v 50. letech 19. století, došlo k celkovému oteplení asi o 0,7 stupně Celsia...
Pokud jste začali měřit od středověku, měli jsme ochlazení asi o čtyři stupně Celsia...
Takže pokud Když mi říkáte, že se planeta otepluje, moje otázka zní, od kdy?"
Ian Plimer / video

Citace Redakce Čítárny.