Podvod Klimatická změna. 1500 vědců dokazuje: Neexistuje žádná klimatická nouze!

Mnoho lidí na celém světě se obává změny klimatu a věří, že existuje klimatická nouze. Organizace spojených národů nám po desetiletí tvrdila, že emise oxidu uhličitého (CO2 ) z lidské činnosti způsobují katastrofální změnu klimatu. V roce 2018 zpráva IPCC OSN dokonce varovala, že „máme 12 let na záchranu Země“, čímž se miliony lidí po celém světě zbláznily.

Před 35 lety Program OSN pro životní prostředí (UNEP) a WMO (Světová meteorologická organizace) založily Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC), který má poskytovat vědecké poradenství ke složitému tématu změny klimatu.
Panel byl požádán, aby na základě dostupných vědeckých informací připravil zprávu o všech aspektech souvisejících se změnou klimatu a jejími dopady a aby formuloval realistické strategie reakce.
První hodnotící zpráva IPCC posloužila jako základ pro jednání o Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (UNFCCC).
Vlády po celém světě podepsaly tuto úmluvu, čímž významně ovlivnily životy lidí na celém světě.

Mnoho vědců však nesouhlasí s teorií změny klimatu podporovanou OSN a mnoho lidí na celém světě je tímto tématem zmateno nebo si nejsou vědomi úplných faktů. Dovolte mi, abych uvedl některé informace, o kterých možná nevíte.

1. Jen velmi málo lidí se skutečně hrabe v datech, prostě akceptuje zprávy IPPC OSN. Přesto mnoho vysoce respektovaných a uznávaných vědců přesně to udělalo a zjistili, že teorie změny klimatu propagovaná OSN je vážně chybná.
Jste si vědomi toho, že 1500 předních světových klimatologů a profesionálů ve více než 30 zemích podepsalo prohlášení, že neexistuje žádná klimatická nouze, a vyvrátili tvrzení Organizace spojených národů ve vztahu ke klimatickým změnám způsobeným člověkem? ZDE

2. Toto prohlášení jsem také podepsal. Jak mohu učinit takové tvrzení?
Mám zkušenosti v této oblasti jako bývalý vědec na ministerstvu energetiky a změny klimatu vlády Spojeného království; a jako bývalý zaměstnanec Divize pro životní prostředí OSN, kde jsem byl odpovědný za správu Protokolu o registru uvolňování a přenosu znečištění, což je mnohonárodní dohoda o životním prostředí, zahrnující monitorování znečišťujících látek do půdy, vzduchu a vody po celém světě. Skutečné znečištění existuje, ale problémem není CO2 . Průmyslová globalizace vytvořila mnoho látek, které jsou registrovány jako znečišťující látky, včetně tisíců nových umělých chemických sloučenin, toxinů, nanočástic a geneticky modifikovaných organismů (GMO), které jsou v rozporu s vědeckou zásadou předběžné opatrnosti.

Kniha, kterou jsem nedávno vydal, také poskytuje dostatek důkazů a svědectví od renomovaných vědců, že žádná klimatická nouze neexistuje.
Kniha s názvem ' Transcending the Climate Change Deception Toward Real Sustainability

3. Dále zmíním webovou stránku Irish Climate Science Forum (ICSF) , cenný zdroj založený Jimem O'Brienem.
Jsem vděčný ICSF za jejich vynikající práci při zdůrazňování vědeckých nedostatků v narativu OSN o klimatu. ICSF poskytuje ucelený cyklus přednášek od renomovaných mezinárodních vědců poskytujících mnoho důkazů, analýz a dat, které jsou v rozporu s tvrzeními OSN. Přednášky ZDE

Vědecký pohled ICSF se shoduje s názory nadace Climate Intelligence (CLINTEL), která působí v oblasti změny klimatu a klimatické politiky. CLINTEL založili v roce 2019 emeritní profesor geofyziky Guus Berkhout a vědecký novinář Marcel Crok. Na základě tohoto společného přesvědčení podepsalo 20 irských vědců a několik členů ICSF Světovou deklaraci klimatu CLINTEL „Neexistuje žádná klimatická nouze“ (viz toto ).

4. Skutečnost je taková, že klima se přirozeně a pomalu mění ve svém vlastním cyklu a sluneční aktivita je dominantním faktorem klimatu, nikoli CO2.
Můžeme dojít k závěru, že emise uhlíku nebo metanu z hospodářských zvířat, jako jsou krávy, nejsou dominantními faktory změny klimatu . Neustálá klimatická hysterie produkovaná OSN, vládou a korporátními médii ve vztahu k emisím uhlíku a metanu z krav tedy v podstatě nemá žádný vědecký základ.

Vezměte prosím na vědomí, že nemám žádný komerční zájem na tvrzení, že změna klimatu není způsobena CO2 . Ve skutečnosti jsem proti „skutečnému“ znečištění a skutečnost je taková, že složka CO2 není znečišťující látka. Bohužel mnoho dezinformovaných ekologů jezdí v elektromobilech, jejichž výroba baterií způsobila obrovské množství „skutečného“ znečištění průmyslovou těžbou a zpracováním kovů vzácných zemin a následné znečištění půdy, vzduchu a vodních systémů. Všimněte si, že OSN se nezaměřuje na tisíce skutečných znečišťujících látek, které korporační průmyslová globalizace vytváří.

5. Závěry nadace Climate Intelligence zahrnují následující:

NEEXISTUJE ŽÁDNÁ KLIMATICKÁ NOUZE. PROTO NENÍ DŮVOD K PANICE A POPLACHU.

Přírodní i antropogenní faktory způsobují oteplování .
Geologický archiv odhaluje, že klima Země se měnilo tak dlouho, dokud planeta existovala, s přirozenými studenými a teplými fázemi. Malá doba ledová skončila teprve v roce 1850. Není proto překvapením, že nyní zažíváme období oteplování.

Oteplování je mnohem pomalejší, než se předpokládalo.
Svět se oteplil podstatně méně, než předpověděl IPCC na základě modelovaného antropogenního působení. Propast mezi skutečným světem a modelovaným světem nám říká, že jsme daleko od pochopení změny klimatu.

Klimatická politika se opírá o neadekvátní modely.
Klimatické modely mají mnoho nedostatků a nejsou ani vzdáleně věrohodné jako nástroje globální politiky. Vybuchují účinek skleníkových plynů, jako je CO2 . Navíc ignorují fakt, že obohacování atmosféry CO2 je prospěšné.

CO2 je rostlinná potrava, základ veškerého života na Zemi.
CO2 není znečišťující látka. Je nezbytný pro veškerý život na Zemi. Fotosyntéza je požehnáním. Více CO2 je prospěšné pro přírodu, ozelení Zemi: další CO2 ve vzduchu podpořilo růst celosvětové rostlinné biomasy. Je také dobré pro zemědělství, zvyšuje výnosy plodin po celém světě.

CO2 je plyn, který v současnosti představuje 0,041 % celé atmosféry. Navzdory tomuto nesmírně malému množství se již po desetiletí vedou politické kampaně, aby lidé věřili, že člověkem vytvořený CO2 je příčinou změny klimatu.

Globální oteplování nezvýšilo přírodní katastrofy.
Neexistují žádné statistické důkazy o tom, že globální oteplování zesiluje hurikány, záplavy, sucha a podobné přírodní katastrofy nebo že je zvyšuje.

6. Ve výše uvedené knize odkazuji na relevantní práce a vědecké prezentace některých předních světových klimatologů. Podívejme se na některé práce a svědectví těchto vědců:

Profesor Richard Lindzen , emeritní profesor atmosférických věd na MIT.
„Hluboce chybná logika, zastřená chytrou a neústupnou propagandou, ve skutečnosti umožnila koalici mocných zvláštních zájmů přesvědčit téměř každého na světě, že CO2 z lidského průmyslu je nebezpečná rostlina ničící toxin. Bude se to pamatovat jako největší masový klam v dějinách světa – že CO2, život rostlin, byl nějakou dobu považován za smrtelný jed.“

Dr Nils-Axel Mörner byl bývalým předsedou výboru Mezinárodního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC). Byl odborníkem, který se podílel na revizi prvních dokumentů IPPC.
Říká, že IPPC OSN zavádí lidstvo o změně klimatu. Snažil se varovat, že IPPC zveřejňuje lži a nepravdivé informace, které budou nevyhnutelně zdiskreditovány. V rozhovoru uvedl: „Toto je na tom nejnebezpečnější a nejděsivější. Jak lobbistická skupina, jako je IPPC, dokázala oklamat celý svět. Tyto organizované a podvodné síly jsou nebezpečné“ a vyjádřil šok, „že OSN a vlády budou na summitech OSN o klimatu defilovat děti jako propagandistické rekvizity“. Následuje jeho podrobná výpověď

Dr. Nils-Axel Mörner, bývalý předseda výboru IPPC OSN a bývalý vedoucí oddělení paleo geofyziky a geodynamiky ve Stockholmu
„Sluneční aktivita je dominantním faktorem klimatu a ne CO2… na hypotéze o vině CO2 je v podstatě něco špatného… Byla spuštěna před více než 100 lety a vynikající fyzici téměř okamžitě prokázali, že hypotéza nefunguje.
Byl jsem předsedou jediného mezinárodního výboru pro změny hladiny moří a jako takový jsem byl zvolen odborným recenzentem kapitoly (IPPC OSN) o hladinách moří. Napsalo to 38 lidí a ani jeden nebyl specialistou na hladinu moře… Šokovalo mě to nízkou kvalitou, bylo to jako studentská práce… Prošel jsem to a ukázal jim, že je to špatně a špatně a špatně…
Vědecká pravda je na straně skeptiků... Mám tisíce vysoce postavených vědců po celém světě, kteří souhlasí s tím, že NE, CO2 není hnacím mechanismem a že vše je přehnané.
V oblasti fyziky 80 až 90 % fyziků ví, že hypotéza o CO2 je chybná…
Metrologové tomu samozřejmě věří, protože je to jejich vlastní profese – živí se tím… Mám podezření, že zákulisní propagátoři… mít postranní motiv… Je to skvělý způsob, jak kontrolovat daně a kontrolovat lidi“


Dalším klimatickým vědcem s bezvadnou kvalifikací, který porušil hodnost, je doktor Mototaka Nakamura.
„Naše modely jsou výsměchem skutečnému světu“. Dr. Nakamura získal doktorát věd na MIT a téměř 25 let se specializoval na abnormální počasí a klimatické změny v prestižních institucích, mezi které patřily MIT, Georgia Institute of Technology, NASA, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, JAMSTEC a Duke University. Dr. Nakamura vysvětluje, proč je datová základna, o kterou se opírá věda o globálním oteplování, „nedůvěryhodná“ a nelze se na ni spolehnout, a že: „Průměrné globální teploty před rokem 1980 jsou založeny na nedůvěryhodných datech“.

Profesor John R. Christy, ředitel Atmospheric and Earth Sciences, University of Alabama, poskytl podrobnou analýzu klimatických dat, viz Endnote [i]. Níže shrnuji hlavní body z jeho analýzy:
„Zavedená teorie globálního oteplování výrazně zkresluje dopad dalších skleníkových plynů; počasí, které nejvíce ovlivňuje lidi, se nestává extrémnějším nebo nebezpečnějším; teploty byly ve 30. letech vyšší než dnes; mezi lety 1895 a 2015 se 14 z 15 nejlepších let s nejvyššími teplotními rekordy odehrálo před rokem 1960; teploty, které zažíváme nyní v roce 2021, byly stejné jako před 120 lety…
počet velkých tornád mezi lety 1954 a 1986 byl v průměru 56/rok, ale mezi lety 1987 a 2020 byl průměr pouze 34/rok; mezi lety 1895 a 2015 nedošlo v průměru k žádné změně v počtu velmi vlhkých dnů za měsíc a k žádné změně v počtu velmi suchých dnů za měsíc a 20 nejsušších měsíců bylo před rokem 1988. Mezi lety 1950 a 2019 procento plocha sucha se globálně nezvětšila – trend je plochý; výskyt lesních požárů v Severní Americe mezi lety 1600 a 2000 se podstatně snížil. Hladina moří rostla o 12,5 cm za dekádu po dobu 8 000 let a pak se vyrovnala, nyní stoupá pouze o 2,5 cm za dekádu… znepokojující nárůst hladiny moří o 30 cm za dekádu je směšný, východní pobřeží USA dostane v důsledku hurikánu Zvednutí 20 stop za 6 hodin, takže 30 cm stoupání bude snadno zvládnutelné!”

Richard L Lindzen , emeritní profesor atmosférických věd na MIT shrnuje boj proti klimatické hysterii následovně:
V přednášce s názvem Imaginární klimatická krize – jak můžeme změnit poselství? Dostupné na webu Irish Climate Science Forum, viz Endnote [ii].
„V dlouhé historii Země neexistovala téměř žádná korelace mezi klimatem a CO2… paleoklimatický záznam jednoznačně ukazuje, že CO2 není ovládací knoflík… příběh je absurdní… dává vládám moc kontrolovat energetický sektor… 33 let mnozí z nás bojují s klimatickou hysterií... Byli významnější přední lidé, kteří proti ní měli námitky, byli bohužel starší a již většina z nich zemřela...
Elity vždy hledají způsoby, jak propagovat svou ctnost a prosadit svou autoritu. Věří, že mají právo pohlížet na vědu spíše jako na zdroj autority než jako na proces, a snaží se přivlastnit si vědu, vhodně a nesprávně zjednodušenou, jako základ pro své hnutí.


Prof. Richard Lindzen, emeritní profesor atmosférických věd na MIT
„CO2… není to znečišťující látka… je to produkt veškerého dýchání rostlin, je nezbytný pro život rostlin a fotosyntézu… pokud byste někdy chtěli pákový bod pro ovládání všeho od výdechu po řízení, byl by to sen. Má tedy určitou základní přitažlivost pro byrokratickou mentalitu .“

Patrick Moore , spoluzakladatel Greenpeace a sedm let prezident Greenpeace v Kanadě, uvádí:
„Celá klimatická krize není jen fake news, ale falešná věda… (podobně jako virologie. pozn redakce) samozřejmě změna klimatu je skutečná, děje se od počátku věků, ale není nebezpečná a není způsobena lidmi… změna klimatu je naprosto přirozený jev a tento moderní období oteplování ve skutečnosti začalo asi před 300 lety, kdy začala končit malá doba ledová. Není se čeho bát a vše, co dělají, je vyvolávání strachu. Většina vědců, kteří tvrdí, že jde o krizi, má trvalé vládní granty.

Patrick Moore, spoluzakladatel Greenpeace
Byl jsem jedním ze zakladatelů (Greenpeace)... v polovině 80. let... byli jsme uneseni extrémní levicí, která v podstatě převedla Greenpeace z vědecky založené organizace na organizaci založenou na senzacechtivosti, dezinformacích a strachu...
nemáte plán nakrmit 8 miliard lidí bez fosilních paliv nebo dostat jídlo do měst…“

Profesor William Happer z Princetonské univerzity, bývalý ředitel vědy na ministerstvu energetiky USA, je také silným hlasem proti mýtu o globálním oteplování způsobeném člověkem.
Říká: „Více CO2 prospívá Zemi“.

7. Třešeň IPCC OSN vybírá data, používá chybné modelování a scénáře, které ani vzdáleně nesouvisí s reálným světem.

Předpovědi klimatické krize OSN nejsou založeny na fyzických důkazech, spíše jsou založeny na složitém počítačovém modelování. Člověk musí dekódovat a analyzovat proces modelování, aby se ujistil, zda jsou modely platné a přesné nebo zda mají zjevné nedostatky. Naprostá většina vědců, ekonomů, politiků a široké veřejnosti jednoduše předpokládala, že modely Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) jsou přesné. Jen velmi málo lidí má čas nebo schopnosti analyzovat tyto modely, nemluvě o tom, že je skutečně zpochybňuje. Nicméně bylo mnoho vysokých a vysoce uznávaných vědců, kteří přesně to udělali – tvrdili, že příběh OSN je nesprávný a že neexistuje žádná klimatická nouze. Jejich hlasy byly přehlušeny rozsáhlým politickým a mediálním zřízením globalizovaného „systému“ poháněným penězi.

Patrick J. Michaels, ředitel, Cato Institute Center for the Study of Science
„Počítačové modely dělají systematické dramatické chyby… všechny jsou parametrizované… popletené… modely opravdu nefungují“

Dr. Roger Pielke Jr, University of Colorado, provedl podrobný vědecký přehled a analýzu zprávy IPCC AR6 OSN, viz Endnote [iii].
Popisuje, že ve vztahu ke klimatickému modelování IPCC oddělil modely od socioekonomické věrohodnosti. Při vytváření modelů, namísto prvního dokončení integrativních hodnotících modelů (IAM), IPCC tento zásadní krok přeskočil a přešel rovnou ke scénářům radiačního vynucení, takže tyto scénáře nejsou založeny na konkurenčních IAM. To vedlo většinu modelování klimatu na špatnou cestu. Cituji body z analýzy Dr Pielke takto:
„Čtyři scénáře IPCC pocházejí z velké rodiny modelů, takže namísto oddělení modelování od socioekonomických předpokladů modely již měly předpoklady zfalšované a zapečené, protože tyto předpoklady musely mít, aby vytvořily požadovanou radiační sílu (aby vytvořit požadovaný výsledek klimatického „krizového scénáře“.

V dalším osudovém rozhodnutí pocházely 4 reprezentativní koncentrační cesty (RCP) od 4 různých IAM, což byla obrovská chyba.
Tyto modely spolu vůbec nesouvisejí, ale vznikl dojem, že jde o společnou sadu, liší se pouze svou vyzařovací silou, to byla obrovská chyba. Navíc nikdo nenese odpovědnost za určení, zda jsou tyto scénáře věrohodné. Klimatická komunita se rozhodla, který scénář upřednostní, a vybrala dva nejnepravděpodobnější scénáře! Existují tisíce klimatických předpokladů, ale pouze 8 až 12 z nich je v současnosti dostupných pro výzkum klimatu.
Zpráva IPCC dokonce uvádí, že „scénářům v této zprávě není přiřazena žádná pravděpodobnost“. Připouštějí, že pravděpodobnost je považována za nízkou – Toto je neuvěřitelné přiznání IPCC.

Dr. Roger Pielke Jr, University of Colorado.
Tyto extrémně nepravděpodobné scénáře dominují literatuře a zprávě IPCC; proto je zpráva IPCC neobjektivní. Sečteno a podtrženo, je zde obrovský zmatek. Richard Moss z IPCC varoval, že RCP 8.5 nemá být použito jako reference pro ostatní RCP, ale 5 800 vědeckých prací po celém světě jej takto zneužívá... Celý proces je vážně chybný... IPCC nepředstavuje nic blízkého skutečnému světu. scénáře. Klimatická věda má obrovský problém! IPCC v současnosti používá RCP 8.5 jako scénář „byznys jako obvykle“, ale RCP 8.5 je divoká fantazie a vůbec nesouvisí se současnou realitou… klimatická věda má krizi vědecké integrity.“

8. Financializace celé světové ekonomiky je nyní založena na strategii „nulových“ emisí skleníkových plynů, která zabíjí životy.

Plán OSN Agenda 2030 a cíl Pařížské dohody snížit emise CO2 o 7 % ročně do roku 2030 jsou ve skutečnosti plánem, který by znemožnil současné zdrojové mechanismy průmyslové ekonomiky pro potraviny, energii a zboží, které umožňují lidský život a přežití. To se provádí dříve, než lidstvo přešlo od chybné znečišťující nadnárodní průmyslové ekonomiky k soběstačným místním/regionálním ekonomikám.

Nulové emise uhlíku v podstatě znamenají vytažení zástrčky ze současných systémů průmyslového zemědělství, dopravy, výroby zboží, výroby elektřiny atd. a mnoho milionů lidí závislých na těchto systémech po celém světě by se mohlo potýkat s nedostatkem elektřiny, potravin, zboží atd. To by mohlo mít hrozné důsledky, zejména v místech a zemích, které v současnosti nejsou schopny produkovat velké množství potravin.

Je třeba poznamenat, že po celá desetiletí tytéž politické, vládní a korporátní síly nekontrolovatelně podporovaly podnikovou ekonomickou globalizaci a závislost na fosilních palivech. Zároveň aktivně brání financování, vytváření nebo vládní podpoře soběstačnějších místních komunit/regionů a místních družstev. Většina světové populace se tak stala závislou na globalizovaném systému závislém na fosilních palivech.

9. Centrální bankéři zcela financují / kontrolují pokrok celosvětového „projektu“ změny klimatu

Rozhodnutí drasticky snížit CO2 , jednu z nejdůležitějších sloučenin pro udržení veškerého života, není náhodné. Je třeba poznamenat, že za tímto rozhodnutím stojí světoví centrální bankéři, kteří zcela financují a kontrolují pokrok celosvětového projektu boje proti změně klimatu způsobené člověkem.

Tento projekt zahrnuje pokus o dekarbonizaci aktivit celé světové populace. V prosinci 2015 vytvořila Banka pro mezinárodní platby (BIS) pracovní skupinu pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem (TCFD), která celosvětově představuje aktiva ve výši 118 bilionů dolarů , viz Závěr [iv].
V podstatě to znamená, že financializace celé světové ekonomiky je založena na plnění nesmyslných cílů, jako je „nulové čisté emise skleníkových plynů“.
TCFD zahrnuje klíčové osoby ze světových megabank a společností spravujících aktiva, včetně JP Morgan Chase ; Černý kámen; Banka Barclays; HSBC; Čínská banka ICBC; Tata Steel, ENI olej, Dow Chemical a další.

Skutečnost, že největší světové banky a korporace pro správu aktiv, včetně BlackRock, Goldman Sachs, OSN, Světové banky, Bank of England a dalších centrálních bank BIS, se všechny spojily, aby prosadily vágní, matematicky nesmyslné „zelené“ ekonomika, není náhoda. Ve hře je další agenda, která nemá nic společného s environmentalismem. Zelená ekonomika spolu s Agendou OSN 2030 je agendou světové kontroly a také vygeneruje biliony dolarů pro zákulisní megabanky.
Když se největší světové banky, korporace a instituce spojí, aby prosadily agendu změny klimatu, která nemá žádné důkazy, je vidět, že v zákulisí probíhá další významná agenda. Tato agenda se snaží přesvědčit obyčejné lidi na světě, aby pod emotivní rouškou „záchrany naší planety“ přinášeli obrovské oběti.

F. William Engdahl , konzultant strategických rizik a lektor
„Vazby mezi největšími světovými finančními skupinami, centrálními bankami a globálními korporacemi se současným tlakem na radikální klimatickou strategii s cílem opustit ekonomiku fosilních paliv ve prospěch vágní, nevysvětlitelné zelené ekonomiky, jak se zdá, je méně o skutečném zájmu. naše planeta čisté a zdravé prostředí k životu. Spíše je to agenda úzce spojená s Agendou OSN 2030 pro „udržitelnou“ ekonomiku a s rozvojem doslova bilionů dolarů nového bohatství pro globální banky a finanční giganty, kteří tvoří skutečné mocnosti, které budou…“

V roce 2010 řekl vedoucí pracovní skupiny 3 IPCC OSN Dr. Otmar Edenhofer tazateli:
„...je třeba jasně říci, že de facto přerozdělujeme světové bohatství prostřednictvím klimatické politiky. Člověk se musí zbavit iluze, že mezinárodní klimatická politika je politikou životního prostředí. To už nemá s politikou životního prostředí téměř nic společného.“

K lepšímu vnímání toho, co je „za oponou“ klimatického podvodu a agendy OSN/WEF, také pomáhá prozkoumat, co se stalo v předchozích desetiletích. Je důležité vnímat důsledky celosvětového bankovního podvodu s částečnými rezervami na dluhové peníze a rafinovaného systému dluhového otroctví, který existuje po desetiletí. Když se podíváte na web Světové banky, uvidíte, že prakticky každý národ na Zemi je ve velkém dluhu. Dlužíte komu se můžete zeptat? Odpovědí jsou soukromě vlastněné megabanky. Takzvané bankovní a korporátní elity měly po mnoho desetiletí plnou kontrolu nad zdrojem tvorby peněz a jejich alokací prostřednictvím systému dluhu a peněz, a proto byly standardně schopny financovat a stále více kontrolovat a manipulovat celé světové spektrum průmyslu, médií, vlády, vzdělávání, ideologickou nadvládu a válku k vlastnímu návrhu, agendě a prospěchu.

Mayer Amschel Rothschild (bankéř) je široce uváděn, že řekl:
"Dejte mi kontrolu nad peněžní zásobou národa a je mi jedno, kdo vytváří jeho zákony."

10. Centrální bankéři unesli skutečné ekologické hnutí v roce 1992 a vytvořili falešnou agendu klimatických změn

Psychopati mohou využít jakoukoli ideologii a změnit ji zevnitř na něco, co může být nakonec zcela odlišné od původního účelu. Mezitím původní stoupenci a obhájci pokračují v prosazování toho, co považují za původní ideologii, ale postupně se stávají pouhými pěšáky v agendě samoúčelné elity. Bohužel v posledních desetiletích se v ekologickém hnutí stalo právě to.

Whistleblower George Hunt sloužil jako oficiální hostitel na klíčovém ekologickém setkání v Denveru v Coloradu v roce 1987 a uvádí, že David Rockefeller; baron Edmund De Rothschild; ministr zahraničí USA Baker; Maurice Strong, úředník OSN a zaměstnanec Rockefellerova a Rothschildova trustu; správce EPA William Ruccleshaus; Generální tajemník OSN v Ženevě MacNeill spolu s představiteli Světové banky a MMF se tohoto setkání zúčastnil. Hunt byl překvapen, když viděl všechny tyto bohaté elitní bankéře na schůzce, a ptal se, co tam na ekologickém kongresu dělají.

Na videonahrávce Hunt později poskytl důležité důkazy z dokumentů Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED), Rio de Janeiro, Brazílie, 3.-14. června 1992. Tato konference byla známým Summitem Země 92. a byl provozován UNCED. Podle Hunta OSN prostřednictvím zemského summitu nastavila síť, agendu, aby vložila moc nad Zemí a jejími národy do vlastních rukou. Světový soukromý bankovní kartel jsou tytéž ultrabohaté bankovní rodiny, které byly po 2. světové válce nápomocny při zřizování Světové banky, OSN a dalších mezinárodních institucí. Mezi jejich politické kohorty patřili Stalin (vůdce brutálního komunistického režimu v SSSR, který spáchal genocidu milionů lidí), britský premiér Churchill a americký prezident Roosevelt.

George Hunt, Whistleblower hovořící o summitu OSN o Zemi v roce 1992
„Stejný světový řád, který oklamal země třetího světa, aby si půjčily finanční prostředky a nahromadily obrovské dluhy... a záměrně vytvářely války a dluhy, aby přivedly společnosti pod svou kontrolu. Dav světového řádu není hezká skupina lidí…“

V důsledku Summitu Země OSN bylo čestné a skutečné hnutí za životní prostředí, které se skutečně staralo o skutečné znečištění půdy, vzduchu a vody, politicky uneseno mocnými politickými a finančními zájmy s jinou agendou.

Maurice Strong, úředník OSN a zaměstnanec Rockefellerova a Rothschildova trustu, svolal první kongres UNCED ve Stockholmu ve Švédsku v roce 1972.
Poté, o 20 let později, byl svolavatelem a generálním tajemníkem UNCED. Hunt také poskytl video důkaz ze čtvrtého zasedání světového kongresu UNCED v roce 1987 mezinárodního investičního bankéře a uvedl, že:
„Navrhuji proto, aby se to neprodávalo demokratickým procesem, který by trval příliš dlouho a vyžadoval by příliš mnoho finančních prostředků na výchovu potravního pro děla, bohužel, který obývá Zemi. Musíme přijmout téměř elitářský program…“

Dekrety vedoucí k summitu OSN o Zemi v roce 1992 byly tedy diktovány bez debaty nebo příležitosti k nesouhlasu a nahradily by národní zákony. Dekrety byly nadiktovány bankéřem Edmundem de Rothschildem, který tyto hlavní dekrety začlenil do rezolucí OSN z roku '92 bez debat a výzev. Hunt tvrdí, že mu předseda schůze odepřel příležitost otevřeně zpochybnit Rothschildovy poznámky.

Je nějakým překvapením, že Rothschildova banka v Ženevě je jádrem Světové banky pro ochranu přírody a bohatá elita je integrována do banky prostřednictvím soukromé nabídky akcií Rothschildů? Banky přebírají kontrolu nad ochranou světa a rozhodují a kontrolují, jak jsou tyto zdroje alokovány nebo využívány.

11. Navzdory klamavé a falešné environmentální fasádě, kterou přijala, rozsáhlá institucionální entita OSN v posledních 70 letech plně podporuje ekologicky destruktivní průmyslovou globalizaci.
Politika OSN v oblasti změny klimatu, udržitelného rozvoje a zelené ekonomiky za posledních 30 let jsou jen o málo více než celosvětové marketingové triky, které tragicky vymyly mozky dvěma generacím mladých lidí, kteří nechápou, co OSN vlastně je a kdo je ve skutečnosti navržen tak, aby sloužit.

Tento současný globalizovaný systém zahrnuje propagaci přesvědčení a falešné vědy, které se prohlašují za nezpochybnitelné pravdy, ale ve skutečnosti jsou to ideologie, v nichž jsou důkazy manipulovány, překrucovány a překrucovány, aby dokázaly „vládnoucí myšlenku“, a tím podporovaly její celosvětové šíření. . Začnou se závěrem, který chtějí, a pak lomcují a manipulují se skrovnými důkazy, které mohou, aby tomuto závěru odpovídali. Hlavním příkladem toho je změna klimatu způsobená člověkem v důsledku antropogenních emisí uhlíku.

Instituce, včetně OSN, Světového ekonomického fóra (WEF) a Světové zdravotnické organizace (WHO), jsou soukromě motivované nevolené a nezodpovědné organizace ovládané zdrojem vytváření dluhových peněz, tj. světovým kartelem soukromého bankovnictví; a jsou to jen chytré marketingové nástroje a politické mechanismy pro zavádění a udržování zkorumpovaného celosvětového systému pod chytrou rouškou „řešení problémů světa“.

Tyto mocné zvláštní zájmy prosazují po desetiletí určité „ideologie“, aby prosadily své korporátní a politické cíle. Slovo „udržitelný“ bylo uneseno před desítkami let a nyní se klamavě používá k prosazování agendy globalistických megakorporačních zájmů, kterým na životním prostředí nezáleží. Cílem je katapultovat lidstvo do náruče Agendy OSN 2030 a plánu „resetování“ WEF, což jsou chytré marketingové plány zcela navržené takzvanými elitními megakorporačními zájmy skupiny WEF Davos.

12. Kromě toho současné technologie zelené energie/obnovitelných zdrojů podporované OSN a WEF nejsou životaschopným řešením pro světové dodávky energie.
Přestože tyto technologie mají v určitých lokalitách a scénářích určitou omezenou životaschopnost, faktem zůstává, že vrácená energie z investované energie je příliš nízká – v podstatě je celý proces matematicky chybný. Svědčí o tom práce vědců, včetně profesora Davida MacKaye, bývalého profesora inženýrství Regius na Cambridgeské univerzitě a bývalého hlavního vědeckého poradce na britském ministerstvu energetiky a změny klimatu.
souhrn

Stručně řečeno, snižování CO2 je hlavním cílem OSN propagované hysterie změny klimatu, která bují mezi světovou populací.
Proklamovaná klimatická krize však existuje pouze v počítačových modelech. Kult „umělé změny klimatu“ je médii a politicky propagovanou „ideologií“ OSN, která se používá pro širší politickou a korporátní agendu. Člověkem způsobená změna klimatu není založena na skutečnosti a unesla skutečné obavy o životní prostředí.

Světoví centrální bankéři plně financují celosvětový „projekt“ změny klimatu. Na mysl se vynoří otřepaná pravda „následuj peníze“ – a díky tomu rychle zjistíme, kdo řídí korporátní, politický a mediální svět.

V důsledku neustálé propagandy OSN, vlády a korporací propagované klimatickými změnami je tak mnoho lidí ve stavu zmatku vyvolaném médii, a tak slepě přebírají svou předem určenou roli ve společnosti pod touto „diktaturou slov“. aniž by si toho byl vědom. Nyní máme například miliony takzvaných bojovníků proti změně klimatu, kteří jsou slepí vůči skutečnosti, že změna klimatu není ve skutečnosti způsobena emisemi uhlíku. To vše je vyděsit lidi, aby přijali totalitní autoritu a omezení jejich svobody a osobního blaha.

Nepříjemnou realitou je, že přístup lidí k energii a zdrojům je záměrně omezován falešnou politikou změny klimatu, vysokou inflací, probíhajícím geopolitickým divadlem a záměrně podněcovanou válkou.

Nemůžeme pochopit, jak vytvořit skutečně odolnou společnost, pokud správně nevnímáme současnou společnost, ve které žijeme, a jak vznikla. Kdo jsou tedy architekti současného paradigmatu. Výše uvedená kniha má v tomto ohledu pomoci. Pokud nerozpoznáme nepravdy současného paradigmatu, i když to není „politicky správné“, nebudeme schopni provést správné úpravy našich současných komunit a místních/regionálních sítí ani vytvořit skutečně odolný prosperující společnost v Irsku. V tomto duchu pravdy se po celém světě objevují nové sítě.

-------------------------------------------
MARK KEENAN je bývalý vědec na ministerstvu energetiky a změny klimatu ve Velké Británii; a v divizi OSN pro životní prostředí; a je autorem knihy Transcending the Climate Change Deception – Toward Real Sustainability dostupné pouze na Amazonu.

Poznámky:
[i] Zdroj: Irish Climate Science Forum přednáška s názvem Testing Climate Claims 2021 Update dostupná na www.icsf.ie
[ii] URL webové stránky Irish Climate Science Forum je www.icsf.ie
[iii] Zdroj: Irish Climate Science Forum přednáška s názvem Co říká IPCC AR6 o scénářích a extrémním počasí? k dispozici na www/icsf.ie
[iv] Zdroj: https://data.parliament.uk/DepositedPapers/Files/DEP2019-0718/Green_Finance_Strategy.pdf

Zdroj >>