Edward Bellamy a jeho pohled do budoucího ráje. Vize globální korporatní totality v roce 1888!

Edward Bellamy

Jaký asi bude svět, až zavládne všude rovnost, volnost a bratrství? Svět ve kterém nejsou peníze a existuje jen lístkový systém? Hned na úvod poznamenávám, že kniha byla vydána r. 1888.

Hlavní hrdina příběhu v hypnotickém magnetickém spánku prochází světem roku 2000, v němž žije ideální a racionálně uvažující společnost komunistického typu.
Celý národ ručí za slušnou existenci každého občana od kolébky až po hrob. Všichni si svoje potřeby obstárávají pomocí lístků, zboží je všude stejné, nejsou mzdy, ale existuje všeobecná pracovní povinnost. Národ je jediným kapitalistou a všichni jsou spokojeni.

Edward Bellamy předpovídá velké korporace převzaté většími korporacemi, dokud se nakonec celý obchod nestal součástí jedné společnosti, The Great Trust, ve které byly všechny ostatní korporace absorbovány, v němž byly pohlceny všechny předchozí a menší monopoly, monopol na zisky a ekonomiky, které sdílí všichni občané.

Edward Bellamy (* 26.03.1850 † 22.05.1898)
Narodil se v Chicago Falls. Vystudovaný právník, pracoval jako novinář a spisovatel. Světovou proslulost získal utopickým románem Looking Backward, 2000–1887 (Pohled nazpět, 2000–1887, 1888; č. jako Pohled do budoucího ráje, 1893; jako Pohled z roku 2000 na rok 1887, 1901). Román byl mocným podnětem pro utopistické hnutí a celou řadu utopických děl jiných autorů. Traktátovité pokračování tohoto díla má název Equality (Rovnost, 1897; č. 1898, 1912) a nedosáhlo již takové odezvy. Prvky fantastiky obsahuje též sbírka povídek The Blindman’s World and Other Stories (Blindmanův svět a jiné povídky, 1898).

Edward Bellamy / Pohled z roku 2000 na rok 1887
originál vyšel: 1888 / vydání: Národní tiskárna a nakladatelstvo 1890; Bačkovský F. 1893; Spravedlnosti, Chicago 1900; Právo lidu 1901