Čínský uřednický systém aneb když jsou úředníci vybíráni dle skutečného všeobecného vzdělání

Čínský uřednický systém

Čína je jediná země, která odpradávna obsazovala všecka úřednická místa ne podle rodu, protekce, politického klíče a jiných zřetelů, nýbrž podle literárních zkoušek. Kdo složil jisté examen učenosti, stal se mandarínem a měl otevřenou cestu ke všem úřadům říše.

Lai-Afong, Two Chinese Mandarins
Už za dynastie Tchang (618–907 po Kr.) se čítalo na Císařské akademii nauk na osm tisíc studentů, z nichž byli nejučenější a nejctnostnější voleni provinciálními volbami za úředníky.

cina urednici zkousky 1
Zkouškový areál se 7500 buňkami pro kandidáty, Kuang-tung, 1873

Za dynastie Sung byly však volby zrušeny a zavedeny veřejné zkoušky, z nichž nejlepší konkurující kandidáti byli povoláváni do úřadů.
Učilo se hlavně etice; systém vyučování a zejména zkoušek byl definitivně stanoven za císaře Hong-vu (1368–1398) a trval beze změny až do roku 1905.
Byla to zkouška poněkud kuriózní, zvaná “osminožka”, poněvadž kandidát musel určené téma zpracovati ve čtyřech paragrafech, z nichž každý měl dva oddíly. Každý oddíl musel býti složen ze stejného počtu vět, a dokonce ze stejného počtu slov, vše podle pevných formálních pravidel.
Dále kandidát nesměl v této stati uvésti žádné vlastní mínění nebo odchýliti se v čemkoliv od toho, čemu učili klasikové. Vše, co se na něm žádalo, bylo, aby užil ve své úloze určitého počtu Konfuciových slov.

Tímto systémem se udržel v Číně hluboký respekt k učenosti, nikdy nevnikla do úřadů a hodností dědičná šlechta, mandaríni prokázali těmito zkouškami aspoň schopnost jisté píle a konečně čínská civilizace se konzervativně uchovala přes všechny vpády barbarů.

Nyní ovšem se čínské vysoké školy kvapem modernizují podle evropských a amerických univerzit.

Karel Čapek, LN, 16. 7. 1925

Více: Úřednické zkoušky v Číně