Země Lhostejnost. Kritické nadačasové ohlasy Karla Kryla na politické kupčení v letech 1990-93

Karel Kryl

Kniha poprvé přináší kritické ohlasy Karla Kryla (12. dubna 1944 – 3. března 1994) na politickou situaci a počínající korupci v letech 1990-93. Je to k neuvěření, ale stejně jako za bolševika byl Kryl zakazovaný i počátkem 90 let (a vlastně až do své smrti) Po dlouhou dobu měl  omezený přístup k mediálním zdrojům, jako byla televize, IDnes, Lidovky, Český rozhlas apod. A nemalou zásluhu na tom měl Václav Havel.

zeme lhostejnost kryl

Přitom Kryl byl mimořádně nadaný publicista a komentátor,
člověk vzdělaný a vzdělávající se. Kryl také většinu svých textů četl na svých koncertech, což se tehdějšímu prohavlovskémnu režimu tuze nelíbilo.
dodnes jsou populární jeho parodující výroky tehdejšího prezidenta Václava Havla: "Že vychcípáme? No a co? Hlavně, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí." Už po několika letech ostře komentoval politické chování: "Každý demokrat ví, že volby jsou jen ztráta času. Jdeme do koalice."

Kryl se tak stává zřetelným důkazem, že žádná nastupující ani stávající totalitní moc nemá ráda kritické ohlasy.

„Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. 
Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou...
Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem...
Demokracie dozrává do žaludečních vředů.
Bez poctivosti bez práva – a hlavně bez ohledů..."

Kryl veřejně pohrdal zaprodanými novináři a demagogickými médii.
Svého času i Svobodnou Evropu označil za již nesvobodnou a dal v ní výpověď. Osobně to pak komentoval: "Politika rozhlasu začala být dost jednostranně prohradní a slova na kritiku nezbývalo – takže jsem se posléze rozcházel s ... řekněme vysílací linií svých nadřízených."
Za to byl kádrován hůř jak za bolševika. Když chtěl získat platné české doklady, chtěli po něm, aby prokázal nepřetržitý trvalý pobyt na území republiky a jeho nepohodlnost mu média dávala znát. Kryl tenkrát v naprosté většině publikovat  jen v regionálních médiích Moravskoslezský den a Znojemsko, v nichž většina těchto textů vyšla.
(I po letech nebyla ochotna Mlada Fronta Dnes otisknout článek k výročí úmrtí, protože, podle jejich sdělení patří oslavné články tramských písničkářů do placené rubriky.)

Poučná knížka pro všechny, kteří chtějí znát nezkreslenou pravdu budování tzv. demokracie, jehož volení představitelé dovedli úspěšně tento stát k totálnímu uctívání korupce a ekonomickému i společenskému krachu.

Země Lhostejnost | Karel Kryl | Torst, 2012

Další knihy Karla Kryla:

Pochyby - Karel Kryl
Text s názvem Pochyby vydal jako soukromý tisk v počtu 350 výtisků v roce 1977 v Mnichově sám autor. Právě tato skladba se stala středem nového stejnojmenného výboru textů legendárního písničkáře Karla Kryla, jenž právě vychází v edicii Mocca. Písňové texty z let 1966 až 1991 dodržují stejnou tóninu a pokoušejí se především (jak již poznamenal v roce 1969 hudební kritik Jiří Černý) "vyzpívat z mučivé hrubosti, bezectnosti a lhostejnosti, jíž je doba plna".

Znamení doby - Karel Kryl
Výbor z písňových textů Karla Kryla shrnuje texty písní vážných, tvořících jádro autorova díla. Sleduje písně v chronologii jejich vzniku od roku 1965 do roku 1990, čímž dává nahlédnout do proměny Krylovy poetiky a současně je svébytnou kronikou českého národního osudu - skutečným "znamením doby"

Kníška Karla Kryla
Zhudebněné básně Karla Kryla. Vydala Mladá Fronta 1990

Básně - Karel Kryl
První souborné vydání všech básnických sbírek známého zpěváka.(Torst)

Texty písní - Karel Kryl
Svazek obsahuje všechny texty písní Karla Kryla, které se podařilo editorům shromáždit. (Torst)

CD-Zas padá listí (Básně 1962-1991) Karel Kryl
Karel Kryl začínal svá veřejná vystupování na malých divadelních scénách a umění recitace suverénně ovládal. To se mu později hodilo v rádiu Svobodná Evropa, ale především na koncertech, kde básněmi často odděloval jednotlivé písničky. Teď se v této úloze představuje i na samostatném CD. Sestavovatel kompilace Jan Šulc sem zařadil více než čtyři desítky ukázek z Krylových básnických sbírek a knížek. Krylogie, Kníška, 7 básniček na zrcadlo, Z pod stolu, Sebrané spisy, Pod grafiku, Slovíčka, Zbraně pro Erató, Amoresky, Sněhurka v hadřících, Krylias a Odysea, Harakrylí, Lot a Ostrov pokladů plus tři nikdy nepublikované texty, jsou důkazem Krylova talentu básnického i recitátorského. Lze si jen stěží představit, že by někdo jiný dokázal tak přesně akcentovat jasné i skryté významy těchto slov.

Jaro desáté - Karel Kryl 1944 - 2004 - Karel Kryl
Sborník k desátému výročí úmrtí Karla Kryla.
Zbyněk Benýšek, Ivan Binar, Lída Divišová, Viola Fischerová, Milan Horčička, Karel Hvížďala, Ivan M. Jirous, Vojtěch Klimt a další...

Rozhovory - Karel Kryl
Obsáhlý soubor rozhovorů, které Karel Kryl poskytl v letech 1968-1994, tvoří nejen jedinečný autoportrét jedné z nejvýznamnějších osobností české kultury druhé poloviny dvacátého století, ale i neocenitelnou kroniku doby, zachycující postřehy o stovkách osobností české a slovenské kultury, politiky a společnosti za dobu téměř čtyřiceti let. Téměř třetina rozhovorů je zde tištěna ve slovenštině - v jazyce, který Kryl miloval stejně jako češtinu. Rozhovory ze 60., 70. a 80. let zachycují Kryla bojujícího za svobodu a demokracii v Československu, rozhovory z let 1989-1994 jej představují jako prvního ostrého kritika chyb české a slovenské politiky a společnosti po roce 1989. Kniha je doplněna více než čtyřiceti unikátními fotografiemi a dokumenty, jmenným rejstříkem a ediční poznámkou. Svazek uspořádala a obrazovým doprovodem doplnila Marlen Krylová.

Půlkacíř - Miloš Čermák a Karel Kryl
V rozhovorech, které s novinářem Milošem Čermákem vedl těsně před svou náhlou smrtí, Karel Kryl bilancuje velmi otevřeně svůj umělecký i soukromý život. Fascinující je Krylova reflexe nových poměrů po listopadovém převratu, kdy se jeho postoje rozcházely s dobovou euforií. Teprve nyní překvapeně vidíme, v čem všem se Kryl nemýlil – teprve když utichly dobové vášně, můžeme porozumět hloubce jeho pohledu. Intuice velkých umělců je totiž stále budoucí.

--------------

Divný kníže

Jel krajem divný kníže
a chrpy povadly
když z prstů koval mříže
a z paží zábradlí
on z vlasů pletl dráty
měl kasematy z dlaní
a hadry za brokáty
zlá slova místo zbraní

Kam šlápl vyrůstaly
jen ocúny a blín
když slzy nezůstaly
tak pomohl jim plyn
hnal vítr plevy s polí
a Kristus křičel z kříže
když rány léčil solí
ten prapodivný kníže

On pánem byl i sluhou
a svazek ortelů
si svázal černou stuhou
již smáčel v chanellu
a hluchá píseň slábla
když havran značil cestu
již pro potěchu ďábla
vyhlásil v manifestu

Měl místo básní spisy
a jako prózu mor
a potkany a krysy
a difosgen a chlor
měl klobouk z peří rajky
a s důstojností snoba
on vymýšlel si bajky
v nichž vítězila zloba

Měl pendrek místo práva
a statky pro gardu
v níž vrazi řvali sláva
pro rudou kokardu
on lidem spílal zrádců
psal hesla do podloubí
v nichž podle vkusu vládců
lež s neřestí se snoubí

Dál kníže nosí věnce
tou zemí zděšenou
on strach má za spojence
jde s hlavou svěšenou
a netuší že děti
z té země v které mrazí
prostě a bez závěti
mu jednou hlavu srazí