Velké systémové změny Británie v globální politice ve vztahu k Rusku

Na pozvání Andreje Iljiče Fursova přednesl na zasedání Gorčakovovy nadace Oleg Janovskij, politický konzultant a lektor katedry politické teorie MGIMO, zprávu o výsledcích uplynulého roku 2022. V něm vyzdvihl a namluvil řadu věcí, které rozhodně stojí za pozornost. Týkají se důležitých změn v britském politickém systému a přímo souvisejí s Ruskem.

1.
Británie dramaticky změnila svou geopolitickou strategii.

Strategií Británie za posledních 80 let bylo „rušit“ a „popírat“, tedy „podkopat/porušit“ a „zapřít“. Používání amerických peněz k rozdělování a dobývání bylo standardem už léta.

„Dnes – poprvé od první světové války – je Británie aktivně zapojena.
Nutno podotknout, že pod pojmem „Británie“ má autor vždy na mysli vládnoucí třídu. Politickou třídu – premiéra, ministry a další – podle něj vůbec nikoho nezajímají. Lidé sedí na svých postech od 3 měsíců do 4 let, někdy možná 5-6 let a nerozhodují vůbec o ničem, nikdy.

Vládnoucí třída nyní směřuje k plné implementaci strategie globální Británie, jak to odůvodnil John Beau.
To je poradce pro zahraniční politiku (v té době Johnson), ale poměrně důležitá osoba v anglosféře, ve strukturách NATO a v AUKUSu ve Five Eyes. Říká, že "musíme podporovat to, čemu se říká „kreativní konzervativní internacionalismus“ po celém světě“.
Dále píše, že Rusko zůstává „naším úhlavním nepřítelem“ od 12. roku.
(Ve všech doktrinálních dokumentech je hlavním nepřítelem Rusko, kterému z nějakého důvodu nevěnujeme pozornost). A také říká, že "je čas přejít k aktivní implementaci této strategie, která zahrnuje expanzi a aktivnější práci v sabotážních operacích. "
Je to napsáno v Dolní sněmovně, není to vojenský dokument.

Co znamená „Globální Británie“?
Říkají, že "Británie je povinna, při zachování nejstabilnějších prvků starého světového řádu, se aktivně se podílet na vytváření nového světového řádu, aby získala co největší počet výhod." To znamená, že nejde o vytvoření hegemona.
A tak dalším bodem je, že nový světový řád by měl být založen na pravidlech. A my musíme vytvořit pravidla! Čili nebudeme zasahovat, nepůjdeme do přímé konfrontace, ale budeme rozhodovat o tom, co je správné a co není správné.

2.
Přechod všech aspektů britské politiky pod kontrolu bezpečnostních složek, dokončení procesu totální sekuritizace britského státního aparátu, který začal v roce 1919 koronavirem a skončil 2022.

„V roce 1919 došlo k zapojení civilních specialistů v oblasti behaviorálních věd, nazývají se The Nudge Unit – Behavioral Insights Team, kteří regulovali strach ve společnosti z experimentu s koronavirem, hodnotili dopad omezení, analyzovali, co by mohlo přijít. Ta byla v roce 2021 převedena k 77. brigádě a do Vojenského zpravodajského centra Spojeného království pro civilní specialisty, které bylo úspěšně testováno na Ukrajině. Všechny tyto taktiky vyvolání masové psychózy byly úspěšně použity. Zastrašování, manipulace a také - co je důležité vytvoření agenta informační války z každého občana. Stejně jako v rámci koronaviru proběhlo vytváření aktivního zastánce očkování pokud možno z každého člověka.

Británie je horizontální vládnoucí třída. Skládá se z byrokratů, kteří se skládají převážně z lidí ze speciálních služeb: elitnější část - Mi6, méně elitní - z MI5.
Předchozí šéf státní správy v Setville je MI5. Současný šéf státní služby Case je hlavní osobou v politické Británie, pochází z MI6 a Joint Intelligence Committee. Napsal o něm a Rusku disertační práci. A tito lidé jsou přední částí horizontály.

Následujé lidé staré aristokracie, finančních služeb, poradců a vojensko-průmyslového komplexu, kteří vyjednávají. Jedou do Davosu. Jedou do Bilderbergu. Účastní se Pilgrim Society a dalších klubů.
Takže v roce 1919 přišla MI5 a provedla vnitřní sekuritizaci. V roce 2020 byl proces ukončen a proběhla externí sekuritizace. A nyní všechny aspekty britské politiky kontrolují vymahači, o kterých se samozřejmě také nikdo nezmiňuje.

3.
Úmrtí královny, skok premiérů, příchod Rishi Sunaka.

"Důležitější není Sunak, ale muž jménem Murthy, šéf Infosysu." Je to jediná společnost na úrovni Google a Cisco, která neopustila Rusko. Muž osobně pomohl nepříliš talentovanému, mírně autistickému, ale spíše vstřícnému člověku jménem Sunak, aby se stal tím, čím se stal. Ale jak řekla paní Goldsmithová, „mysleli jsme si, že je to chlapec z Davosu, ale ukázalo se, že to není chlapec z Davosu . “
Proč? Protože upadl pod sekurokraty, a jak správně řekl Andrej Iljič Fursov, když je válka, není čas na globalistické projekty. Musíme oživit vojensko-průmyslový komplex. V tomto ohledu stojí za zmínku několik drobností.

4.
Dočasné oslabení City. To je poměrně uznávaný fakt.

City není jen finanční kapitál. To je samozřejmě 72 % světových offshore společností. A spolu s nimi ty struktury, které řídí finanční proces. Toto je poradenství. To jsou pojišťovny. To je vše, co se týká zajišťování finančních činností, advokátních kanceláří, PR firem. Kvůli sankčnímu tlaku na Rusko se začaly prosazovat návrhy zákonů o vyvlastnění majetku. Víme, že ruskému kapitálu se začal vyvlastňovat majetek, začaly brát peníze z offshore společností.
A to samozřejmě City hodně poškodilo z hlediska pověsti. Protože chtěli sankcemi přimět všechny odvrátit se od Ruska, ale začali se odvracet od nich. Peníze už nejsou v bezpečí. A velké asijské fondy začaly odcházet. Vidíme ztrátu Blízkého východu, téměř úplnou. A City samozřejmě předalo otěže vojensko-průmyslovému komplexu, a to v plném rozsahu.

5.
A v tomto ohledu je dalším faktorem, druhotným, ale důležitým, nová role generálů a průmyslníků vojenské rozvědky při dosahování ambicí Velké Británie, v tom, čemu se říká „pátrání po červených liniích“.

Toto je politika Británie:
"Uděláme vše, co můžeme, dokud nepřítel nezačne něco dělat."
Koridor Suwalki, křižník Moskva, Nord Stream 2, Krymský most… To vše jsou osvědčené akce. Zatím se nestalo nic, co by mohli vnímat jako odpověď.

6.
Totální nivelizace osobních faktorů politiky a obecný nedostatek subjektivity britské politiky jako takové. Všechno jde do byrokracie.

Veškerá interakce probíhá na byrokratické a elitní úrovni. Johnson byl posledním premiérem, který se tak či onak řídil víceméně starou aristokratickou elitou. Fyzicky umírá. To znamená, že fyzicky neexistují a všechny jejich děti jsou finančníci, bankéři, zástupci města, kteří jsou již dlouho, hlubokým způsobem, v davoské agendě, v agendě Bilderberg, ne že by všechny tyto elitní věci byly pro ně nějak zajímavé."

Politický konzultant Oleg Janovskij ve své zprávě o výsledcích roku 2022 zmínil dvě věci, které se v Británii za poslední rok dramaticky změnily a které bychom měli vzít v úvahu:

1. Strategie.

„Anglie nikdy nejde do války jako první.
Nikdy nedělá první kroky. Z hlediska neustálého nedostatku zdrojů by to prostě nebylo logické. Hlavním zdrojem, který Spojené království vždy mělo, je pověst a ten, který zajišťuje finanční činnost. Jedná se o úplnou kontrolu nad sektorem podmíněných služeb – poradenství, PR, finanční služby, právní služby, soukromé zpravodajství, soukromé vojenské společnosti. Zde je souhrn všech těchto faktorů – toto je zdroj, který má Británie.

Poprvé za 100 let se to Británie rozhodla obětovat.
A to, kromě toho, že je zdrojem, je také to, co poskytuje postavení a finance právě této horizontální moci a je také sociálním tmelem. To vše se tedy rozhodli obětovat a vstoupit do plnohodnotné války, z jejich pohledu. To už samozřejmě dávno neplatí. A může mluvit jen o jedné věci. Že britská vládnoucí třída nevidí jiný způsob, jak přežít a podílet se na utváření světového řádu, než klást vše v úvahu. To znamená, že jsou ochotni riskovat.

Chápeme, že existuje post-COVID realita a ústavní krize a nedostatek důvěry v konzervativní i labouristickou stranu. Energetická krize, inflační krize. No, myslím, že se to všechno sčítá. Přiznávají, že se jim to moc nedaří. (Potvrzují to četné články v předních publikacích). Podle pověsti ztratili hodně. Proto je zachrání jen válka. Navíc válka až do hořkého konce.

2. Pověst.

Co si původně mysleli? Že shromáždí celý zdroj, sankce, reputaci a poradenství. A udělají takový reputační a ekonomický blitzkrieg proti Rusku. Rozpadne se a uvnitř jako obvykle začne to, s čím počítají. Nějaké sklony a všechno jim dobře dopadne. Nevyšlo to. To už všichni uznávají. Nevyšlo to, tento zdroj je ekonomický, poradenství – „měkká síla“, která se shromažďuje posledních 500 let, strukturami nijak neotřásla. Ano, trochu kousli, ale nestačí to. To je ve skutečnosti celý zdroj, který toto temné britské impérium využívalo, byl promarněn. A nejde to vrátit.

Odliv kapitálu je neuvěřitelný: Arabové, Číňané, všichni. V příštím roce se plánuje pokles luxusních nemovitostí o 22 %, což je hodně.

No, proto šlo Rusko do války přímo.

V kontextu securokratů je důležitou věcí v Británii, protože se rozhodli jít do plnohodnotné války, návrh nového typu války.
To, čemu se říká „kognitivní válka“. Vede ji známá 77. brigáda. Ale ve větší míře skupina specialistů vojenské rozvědky, která sídlí ve stejné budově. Stejně jako síť přidružených struktur, jako jsou soukromí vojenští poradci. Ti, kteří vyhodili do vzduchu krymský most. Státní stavební ústav atd. atd.
Co se stalo? Rozhodli se (vyzbrojit) mozek a myšlenkové procesy. To znamená, že řadu technik testovali v Kanadě, Nizozemsku a Austrálii na Novém Zélandu. Pak to zkusili ve skotském referendu. Byly zavedeny postupy, jak ovládat strach a napumpovat veřejné povědomí pomocí nových technologií a neustálého čerpání informačního pole tématy. čemu se říká „grafický obsah“. Každý Ukrajinec se proměnil v bojovníka informační fronty. Což evidentně dává výsledky.

A s tím, jak to Britové obvykle dělají, se během použití válečného dějiště vytvoří nový druh inteligence. To je inteligence založená téměř výhradně na otevřených datech. To, čemu se říká Open source inteligence, OSINT.
A potřebujeme rychle, velmi rychle vytvořit nové zpravodajské struktury v podobě ministerstva otevřené inteligence a zapojit do války všechny civilisty. Co tedy říká Británie? My, využívající nové technologie, zapojujeme celkem všechny civilisty, nejen specialistyválky proti Rusku. To znamená, že existuje otevřená příprava na to, co představují jako třetí světovou válku.
A tady nesouhlasím s Talebem: 30-40 let je absolutní nesmysl. 2026-2027 - světová válka. A to je z pohledu Angličanů celkem přijatelné, protože Anglosféra musí být zachráněna, ale není tu nikdo, kdo by ji zachránil. A v tomto případě je opět britská vládnoucí třída připravena obětovat zemi v zájmu vlastního přežití.

Mimochodem, je zajímavá věc, kterou Britové poprvé použili proti Rusům, když to předtím zkusili na Ukrajincích. A je to asi poprvé v historii, je to unikát.
Na Ukrajině bylo poprvé možné plně otestovat všechny metody psychoinformačního boje na ruském obyvatelstvu.

No a hlavně – nabourali kulturu smíchu. To je něco, s čím bojují už velmi dlouho. Memy, vizuální obsah. Proč? Rusové žertují o Rusech, Rusové si z Rusů dělají legraci. To Angličan neumí. Prostě to nechápe. Stejně jako Rusové nerozumí jim.

V Rusku to funguje spíše pro disidentskou střední třídu a elity. U těchto skupin kognitivní válka funguje dobře. Spolu se sankcemi a veřejným zahanbováním, ponižováním to funguje, je to prostě úžasné.

Každá PR agentura, zdůrazňuji, každá PR agentura má zaměstnance, kteří se zabývají obsluhou informační agendy na Ukrajině. A to vše funguje pro nás: obsah, kultura smíchu, všemi prostředky. Představte si, že každá PR firma v západním světě pracuje proti Rusům.

Jejich úkolem není vyhrát konflikt, ale přesvědčit nás o naprogramované realitě.
Proč se tedy provádějí rozsáhlé informační operace?
Představte si, že vstupujete do vesnice, dříve bylo možné použít propagandistické metody a přesvědčit obyvatelé za 7-8 dní. Nyní budete mít každého obyvatele dopředu přesvědčeného, ​​fanatického a připraveného kdykoli se stát sabotérem. Jednoduše proto, že je slepě přesvědčen o vítězství.

Zdroj: