O čem je evropská krize? Co znamená pro Německo smrt, je pro USA požehnáním

andrej fursov


První významnou událostí roku 2022 bylo, že se na internetu objevilo „Výkonné shrnutí“ výzkumné zprávy RAND Corporation, kterou připravil pro největší americké zpravodajské agentury.


Shrnutí dokumentu nazvaného „Oslabování Německa, záchrana USA“ ve sdělení teze bylo následující.

1.
Americká ekonomika ve svém současném stavu nemůže fungovat bez vnějších finančních a materiálních zdrojů. Tato slabost mimo jiné hrozí porážkou demokratů ve volbách. Jediným zdrojem je EU, kamenem úrazu je Německo.

2.
Nárůst toku zdrojů, především kapitálu z Evropy do Spojených států, lze očekávat pouze v případě, že se Německo ocitne v situaci hospodářské krize. Vzhledem k tomu, že jeho ekonomika závisí na neomezeném přístupu k ruským energetickým zdrojům, může být krize vyvolána tím, že bude zbavena přístupu k těmto zdrojům.

3.
Jediný skutečný způsob, jak zaručit odchod Německa z ruské energetiky, je zapojit obě strany do konfrontace.
Budu citovat dále.
„Naše další akce (naše jsou americké) v této zemi (hádejte ve které) nevyhnutelně povedou k reakci Ruska. Nejenže Rusové nebudou moci nechat bez odezvy masivní tlak na neuznané republiky, ale mohou být prohlášeni za viníka a uvalit na ně celý balík sankcí.
Potom může Putin v reakci uvalit protisankce. Především pro dodávky energie do Evropy. Škody způsobené zemím EU budou srovnatelné se škodami Ruské federace a pro Německo to budou ještě vyšší.

4.
Předpokladem pro to, aby se Německo dostalo do pasti, je vedoucí úloha Strany zelených a ideologie zelených v Německu a v Evropě jako celku. V tomto dokumentu RAND jsou němečtí zelení definováni jako extrémně dogmatické a fanatické hnutí. A jejich vůdci, Burbock a Habek, jsou profesně extrémně slabí a osobně neschopní přiznat své chyby a napravit je.

5.
Realizace německého plánu oslabení umožní USA vyhnout se krizi a ve střednědobém horizontu, od 4 do 5 let, přesměrovat kapitálové toky z Evropy do USA.

První dny poté, co se tento dokument objevil, se mluvilo o tom, že je to padělek, padělek a padělek.
Ale rychle přestali. Žádné oficiální popření, ale obecně na takové rozhovory tohoto typu, které se týkaly dokumentu RAND, považuji za správné reagovat způsobem H. G. Wellsovského. To, co mám na mysli?

Spisovatel scifi H. G. Wells byl jednou tázán: Jsou Protokoly sionských mudrců pravý dokument, nebo falešný?

Wells odpověděl: „Ano, jaký je v tom rozdíl? Vše dopadlo tak, jak bylo napsáno."
Tady je to stejné: všechno dopadlo tak, jak je tam napsáno.

Za prvních 8 měsíců roku 2022 se německá průmyslová výroba kvůli sankcím vůči Ruské federaci snížila o 1,8 %.
Výroba chemických a farmaceutických odvětví závislých na plynu - o 10,7 %.
21. září 2022 zaznamenal The Walt Street Journal masivní přesun velkých německých podniků do Spojených států.
To znamená, že začal proces deindustrializace Evropy.

A je velmi zajímavé, že 30. 9. 22. září v časopise The Spectator (Anglie), ještě před výbuchem ropovodu Nord Stream, publikoval jistý Pilkenton článek „Europe ́s fall into deindustrialization.
Útok na plynovod Nord Stream urychlí rozvoj protekcionismu a deindustrializaci Evropy. Jinými slovy, celý tento nápad s provokací, který vedl k současné konfrontaci, je programem „pár kuliček do kapsy“.

Jedním z cílů je oslabit Rusko, vytvořit mu problémy.
Druhým je zničení německé ekonomiky, přesun finančních prostředků do Spojených států, přeměna EU v konečném důsledku na semiperiferii.

To znamená, že Anglosasové vytlačují EU z jádra kapitalistického systému. Tedy z místa, které kontinentální Evropa, západní Evropa, zabírá od konce 19. století.
To je více než 100 let.
A to je dost, dobrý život je u konce.

Všechny události poblíž našich hranic také působí na oslabení EU.
To je mimochodem také v našem zájmu: nepotřebujeme EU jako celek. Je pro nás lepší mít vztahy s jednotlivými zeměmi. Kromě toho musíme mít na paměti, že silné Rusko a sjednocená Evropa jsou v protifázi.

Jednou Fjodor Ivanovič Tyutchev řekl, že „po objevení říše Petra Velikého v Rusku již není říše Karla Velikého v Evropě možná“.
To znamená, že sjednocení Evropy za přítomnosti Ruské říše je nemožné.
A skutečně, pokud si vzpomeneme na pokusy vytvořit sjednocenou Evropu Napoleonem, Wilhelmem II., Hitlerem – vše v pozemní válce porazilo právě Rusko nebo Sovětský svaz.
V tomto ohledu se zájmy Velké Británie a historického Ruska shodovaly. Velká Británie a Rusko byly vedlejší státy a bylo v zájmu obou zabránit sjednocení Evropy.

Jiná věc je, že v zájmu Ruska došlo ke spojenectví s Němci.
Němci ale s tímto spojenectvím nesouhlasili. Vždy – jak Wilhelm II., tak Hitler – měli ve vztahu k Velké Británii komplex méněcennosti. Opravdu chtěli být přáteli s Brity. A Britové se s nimi ve skutečnosti nechtěli přátelit. Navíc, jak jednou poznamenal Churchill v roce 1940, „Britové nevedou válku s Hitlerem nebo dokonce s nacionálním socialismem, ale s německým duchem, aby ji konečně ukončili, aby se neoživila“.
Ale když se podíváte na postavy, které byly nebo jsou u moci v Německu: Merkelová, Berbock, Habek, Scholz - tomu se říká Bůh stvořil a plakal. Toto je příklad zlomeného a zničeného německého ducha.

Obecně mi hýření „zelených“ v Německu trochu připomíná nacistické hýření.
Ale pouze pokud by nacistům šlo o čistotu rasy, pak „zelení“ jednají ve jménu čistoty přírody.
A tak Berbockové, Habekové a další členové Řádu Šílené Grety (připomínám, že Brueghel starší měl obraz Šílená Greta, téměř očekávání Thunberga), tito lidé jsou prostě posedlí!

A mimochodem, existuje část populace, pro kterou to Burbock myslí velmi vážně.
Smějeme se jí, ale ve skutečnosti ji v Německu mnoho lidí vnímá jako bojovnici za čistotu přírody od člověka, vyrostla už celá generace (teď je jim chochol mínus 30), pro kterou je to velmi vážné. Do takové míry, že v dohledné době nevylučuji nějakou sabotáž související s ekoagendou. „Zelený fašismus“ nebo „zelený ekoextremismus“ má v EU poměrně širokou základnu.

Andrej Fursov