Karel Čapek. Poselství míru z doby nastupujícího německého nacismu. Jediný Čapkův dochovaný hlasový záznam

Karel Čapek

Záznam hlasu Karla Čapka je mimořádný tím, že Čapek nerad mluvil na mikrofon. Existuje jen jediný záznam jeho hlasu, který vysílal rozhlas v pásmu "Pozdrav lidem dobré vůle", v něm se Karel Čapek obracel na Rabíndranáta Thákuru, indického básníka (1861 – 1941).

Šlo o zvláštní mírovou výzvu Karla Čapka, poselství v době nastupujícího německého nacismu v Evropě, protože mnoho lidí si neuvědomovalo nebezpečí holocaustu, které z Německa vyřvával Adolf Hitler všem tzv. neárijským kulturám. Mnozí také za svůj naivismus později položili i své životy.
Karel Čapek se odpovědi na svůj rozhlasový apel nedočkal.
Spojené státy mlčely, stejně jako politici celé západní demokracie, která po 30tá léta podepisovala smlouvy s Hitlerem v bláhovém domnění, že tak zabrání světové válce, ale ne válce Německa se SSSR. Nakonec Německo napadá Francii a země Beneluxu 10. května 1940 a na SSSR zaútočí 22. června 1941.
Naplno se rozhořela nejhorší světová válka, ve které zbytečně zemřelo kolem 60 miliónů lidí.

Vzhledem k historickým zkušenostem a k tomu co se dělo v roce 2022 na Ukrajině a absolutní pasivitě západních státu o mírové ujednání konfliktu s Ruskem, by mohl ten samý projev zaznít i dnes a západní tzv. demokracie by opět mlčely,  protože rok 1937 se opakuje jako přes kopírák. Jako už mnoho událostí v historii lidstva.

Tento pořad vysílaly na Štědrý večer 24.12.1937 všechny stanice Československého rozhlasu od 23 hodin.
Pořad se předtáčel už 21. prosince 1937. Ve studiu tehdy byli Karel Čapek, jeho překladatel do angličtiny Vincenc Lesný, František Křižík, jeho překladatel do angličtiny profesor Otakar Matoušek a hlasatelka Marie Tomanová.

Za uveřejněný objev hlasu Karla Čapka vděčíme Václavu Cibulovi, který se dlouhodobě věnoval záchraně jedinečných rozhlasových dokumentů a jejich zveřejňování, např. v pořadu Fonogram. V archivech Cibula také nalezl i jediný záznam hlasu Vladislava Vančury.

POSELSTVÍ MÍRU
Hlasatelka:

"Karel Čapek posílá pozdrav míru Rábindranáth Thákurovi do Shantiniketanu v Britské Indii. Rábindranáth Thákur uslyší náš vzkaz svými přijímači.
Poněvadž je velmi vzdálen nejbližší rozhlasové stanici, očekáváme, že odpoví obratem telegraficky a že jeho poselství budeme moci vysílat všemi československými stanicemi zítra 25. prosince ve 12 hodin po poledních zvonech.
Promluví Karel Čapek..."

Hovoří Karel Čapek:

"Mistře Thákure, harmonický hlase Východu, zdravíme Vás z Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
A přece i přes tu dálku zemí a kultur k Vám vztahujeme bratrskou ruku. K Vám, básníku sladké moudrosti, k Vašemu pokojnému Shantiniketanu, k Vaší veliké Indii, k Vaší nesmírné Asii, i té, která je nyní obracena vniveč zbraněmi, jež vynalezl Západ.
Ve chvíli, kdy na nejzápadnějším i nejvýchodnějším okraji našeho společného kontinentu duní děla, volá Vás na rozhraní roku slabounký hlas západní demokracie.
Ať žije svět, ale budiž to svět rovných a svobodných lidí."

Audiozáznam ZDE