Světový režisér Karel Vachek. České dějiny jsou fascinujícím způsobem propojené

Česká vlajka

Dovolte, abych vás trochu pobavil.
Československá republika trvala 74 let, jejím duchovním vrcholem byl rok 1968 a 74 let žil sochař Václav Myslbek (1848-1922), tvůrce pomníku sv. Václava na Koňském trhu v Praze, stejně jako Josef Jungmann, autor Slovníku česko-německého
-
odečteme-li z trvání Československa, od vzniku k zániku (1918-1992), 6 let (po které trvalo jeho rozbití německou Říší), dostaneme opět 68 - jeho první prezident měl 68 let, když byl zvolen (T. G. Masaryk se narodil 1850 a zemřel 1937 - 2x37=74) a jeho druhý president Edvard Beneš se narodil 34 let po narození T. G. M., roku 1884 (2x34=68) a zemřel 1948 - ve stejném roce umírá syn prvního prezidenta, ministr zahraničí Jan Masaryk - jeho matka Charlotta se narodila ve stejném roce s jeho otcem Tomášem, zemřela v roce úmrtí Jaroslava Haška - l868 se narodil básník a vizionář Jaroslav Březina a umírá malíř Karel Purkyně, syn Jana Evangelisty Purkyně, biologa, který zemřel l869 - 500 let od smrti císaře Karla IV., a roku 1878 se narodili 3 velcí duchové, nejen operní pěvkyně Ema Destinová, ale i filozof Ladislav Klíma a básník Jakub Deml - v roce narození Edvarda Beneše (l884) umírá hudební skladatel Bedřich Smetana a rodí se básník a malíř Josef Váchal, aby zemřel 1969, ve stejném roce jako Jiří Šlitr, muzikant - 1883 se narodil spisovatel Jaroslav Hašek, aby žil 40 let, Ladislav Klíma a zpěvák Karel Kryl žili 50 let, Bedřich Smetana žil 60 let, teolog Petr Chelčický žil 70 let (1390-1460), Edvard Beneš žil stejně dlouho jako Jan Žižka z Trocnova (1360-1424), Mikoláš Aleš, největší český malíř, který se narodil r. 1852 (v roce kdy zemřel největší slovenský básník Ján Kolár, autor Slávy dcery) žil 7l let (1852-1913), stejně dlouho jako Alexander Dubček (1921-1992), který zemřel ve stejném roce jako Československá republika a narodil se na stejné faře jako Ľudovít Štúr, tvůrce slovenského spisovného jazyka, a 300 let po narození Bohuslava Balbína (autora Obrany jazyka českého) - herec Oldřich Nový žil v letech 1899-1983, 84 let, což připomíná rok 1884, rok výměny Josefa Váchala a Edvarda Beneše za Bedřicha Smetanu - 400 let od narození J.A. Komenského (1592-1610) skončilo Československo - dějiny jsou podivně spletený provaz.

Karel Vachek | Pseudomotlitba aneb O rozdvojené mysli (báseň,  profesorova přednáška)

KAREL VACHEK
Narodil se v roce 1940. Studoval režii na pražské FAMU u Elmara Klose. V 1963 natočil absolventský film o strážnických folklórních slavnostech Moravská Hellas, který svou nezvyklou formou, myšlenkovou útočností a humorem vzbudil rozruch, obdiv, ale i nevoli v kulturních i politických kruzích. Veřejně byl uveden až po několika letech. V roce 1968 jako režisér Krátkého filmu Praha natočil film Spřízněni volbou – legendární portrét protagonistů „Pražského jara“ 1968 během událostí kolem volby prezidenta ČSSR.

Po nástupu normalizace musel odejít z Krátkého filmu. Pracoval v dělnických profesích a v roce 1979 s rodinou emigroval přes Francii do USA. Kvůli zdravotnímu stavu své ženy Dagmar se nakonec vrátil. V osmdesátých letech pracoval jako řidič. Po roce 1989 se vrátil do Krátkého filmu Praha, postupně realizoval rozsáhlou filmovou tetralogii Malý kapitalista, jež svérázným způsobem mapovala českou společnost 90. let a přelomu století.

Od roku 1994 je pedagogem Katedry dokumentární tvorby FAMU a od roku 2002 je jejím vedoucím. Svými filmy i tvůrčími postoji ovlivnil celou řadu tehdy nastupujících tvůrců (např. Jan Gogola ml., Vít Janeček, Filip Remunda, Vít Klusák, Martin Mareček, Erika Hníková, Theodora Remundová). V roce 2004 vydal knihu Teorie hmoty, která je důležitým ideových východiskem jeho nejnovějšího filmu. Na podzim 2007 vydalo Nakladatelství AMU monografii Karel Vachek, etc. od Martina Švomy.

Filmy a názory Karla Vachka na webu: www.karelvachek.cz