Vladislav Jan

vladilsav150_2.jpg

Jan Vladislav (*15. 1. 1923, Hlohovec - †3. 3. 2009, Praha)

spisovatel, překladatel, básník, profesor

narodil v Hlohovci na Slovensku v české rodině poštovního úředníka, bývalého legionáře (vl. jménem Ladislav Bambásek). Roku 1939 odešel s rodinou do Čech a o tři později složil maturitu na gymnáziu v Poličce.

Po válce studoval na Karlově univerzitě v Praze a dva semestry také v Grenoblu srovnávací dějiny literatury, vydal dvě knížky vlastní poezie a první výbor ze Shakespearových Sonetů, ale po únoru 1948 byl z politických důvodů z univerzity vyloučen a většina nákladu jeho třetí básnické knihy Hořící člověk skončila v stoupě. Poté mohl v literatuře působit už jen pouze jako překladatel, případně autor knih pro mládež. Překládal a předmluvami nebo doslovy doprovázel zejména klasickou, moderní a lidovou poezii z angličtiny,francouzštiny, italštiny, němčiny, rumunštiny, ruštiny a ukrajinštiny a s jazykovou pomocí odborníků také z čínštiny a japonštiny.

Jeho původní poezie zůstavala v rukopisech. V roce 1968 se podílel na vzniku Kruhu nezávislých spisovatelů a mohl konečně ukončit studia na FF UK doktorátem z filozofie. Za normalizace byl znovu zbaven možnosti publikovat. Založil samizdatovou edici Kvart, kde vyšlo přes 120 titulů, mezi nimi i několika svazků jeho vlastních básní, esejí a kritik.

Byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a v roce 1981 byl donucen k exilu do Francie, kde žil v Sevres u Paříže a vedl na Vysoké škole sociálních věd seminář o neoficiální kultuře v zemích za železnou oponou.

Roku 2003 se vrátil do Prahy, kde publikuje své starší vlastní práce i překlady a připravuje k vydání svůj Otevřený deník 1977-1981 a Pařížský deník 1981-1989. Je nositelem Řádu T. G. Masaryka (1991), francouzského Řádu umění a literatury (1993), Ceny P. E. N. Clubu za celoživotní dílo (1998) a Státní ceny za dílo překladatelské (2001).

BIBLIOGRAFIE 1942 -2003

I. POEZIE


a) knižně

1. Nedokončený obraz. Praha, V. Šmidt 1946.
2. Dar. Brno, Moravské kolo spisovatelů 1947.
3. Hořící člověk. Praha, Dělnické nakladatelství 1948; znovu v souboru Kniha poezie, Praha 1991.
4. Samomluvy. Básně z let 1950 - 1960. Rukopisně Praha, edice Kvart 1980. Knižně Mnichov, Poezie mimo domov 1986; znovu v  souboru Kniha poezie, Praha 1991.
5. Věty. Básně z let 1962 -1972. Rukopisně Praha, edice Kvart 1978. Knižně neúplně Mnichov, Poezie mimo domov 1981. Úplně v souboru Kniha poezie, Praha, KOS 1991.
6. Hij herkende aan de appel de blosem. Výběr patnácti básní z Vět. Do holandštiny přeložila Jana Beranová. Rotterdam 1979.
7. Fragmenty. Básně z let 1978 -1989. Rukopisně Praha, edice Kvart 1980. Knižně doplněno v souboru Kniha poezie, Praha, KOS 1991.
8. Sny a malé básně v próze. Mnichov, Poezie mimo domov 1990; znovu doplněno v souboru Kniha poezie, Praha, KOS 1991.
9. Kniha poezie. Praha, KOS (Klub osvobozeného spisovatele) 1991.
10. Soliloques [Samomluvy]. Přeložil X. Galmiche ve spolupráci s autorem. Saint-Pierre-la-Vieille, Atelier la Feugraie 1995.
11. Propos [Věty]. Přeložil X. Galmiche ve spolupráci s autorem. Nord / Pas-de-Calais, Maison de la Poésie 1995.
12. Songes et poèmes en prose [Sny a malé básně v próze]. X. Galmiche ve spolupráci s autorem. Připravuje se.  
13. Sicilské zlomky. Bibliofilský tisk s dřevoryty Miloslava Mouchy. Praha, Edice Z onoho světa 1997.
14. Fragmenty a jiné básně. Praha, Torst 1998.
15. Sny a malé básně v próze. Edice Versus. Praha, BBArt 2002.

II. PRÓZA

a) knižně

1. Ráno nad střechami. Prózy. Valašské Meziříčí, M. Šašek 1948.
2. Světla z Kanopu. Německy, anglicky, francouzsky: Praha, Artia 1959. Česky: Praha, Odeon 1967.
3. Výpravy bez konce. Čtení o umělcích italské renesance. Praha, Mladá fronta 1964.
4. Mužický dekameron. Ve spolupráci s V. Stanovským. Praha, Svět  sovětů 1966.
5. Kamenný život. O starých sochách a sochařích. Pod jménem Vladislava Müllerová. Praha, Albatros 1975.   
6. Lidský los. Povídky z let 1952 -1963. Rukopis. Částečně časopisecky.
7. Otevřený deník 1977 - 1980. Rukopis. NB 1997
8. Pařížský deník 1981-1989. Rukopis. NB 1997 
9. Umíněnost jako osud.  [I. Texty J. Vladislava: "Příběhy", "Sedmdes-át let existence", "Z Otevřeného deníku (leden - březen 1977)", "O edici Kvart po letech", "Bibliogra-fie Kvartu". II. O J. Vladislavovi: V. Prečan, "Tajný čtenář,tajný kritik, tajný vydavatel Jan Vladislav"; F. Kautman, „Vladislavův tajný čtenář"; "Jan Vladislav vyvzdorovaný úděl básníka"; X. Galmiche, "Návštěva v Sčvres". III. Bibliogra-fie.] K vydání připravili František Kautman a Vilém  Prečan ve spolu-práci s Milanem Drápalou. Praha, Nadace ČSDS  1998.

III. ESEJE, KRITIKA KNIŽNĚ

1.  Portréty a autoportréty. Praha, Odeon 1969, nesmělo vyjít.  Rukopisně Tajný čtenář I, Praha, ed  ice Kvart 1977. Knižně v rozšířené podobě Praha, Práce 1991.
2. Malé morality. Rukopisně Tajný čtenář I. Praha, edice Kvart 1975. Knižně Mnichov, Arkýř 1984. 
3. Tajný čtenář II, Předmluvy, doslovy a další. Rukopisně Praha, edice Kvart 1979.
4. Tajný čtenář III, Recenze, lektorské posudky a další. Rukopisně Praha, edice Kvart 1979.
5. Tajný čtenář IV, Portréty a autoportréty. Rukopisně Praha,  edice Kvart 1980.
6. Tajný čtenář V, Bezejmenná Múza: o překládání. Rukopis.
7. Tajný čtenář VI, Přednášky, promluvy a další. Rukopis.
8. Horký leden 1989 v Československu. Ve spolupráci s V. Prečanem. Acta r. 3, č. 9-12 (1989), Scheinfeld 1990; 2. vydání  Praha 1990. Anglicky Czechoslovakia: Heat in January 1989.  Acta r. 3, č.  9-12. Scheinfeld 1989.
9. Pařížský zápisník I, 81/89. Staré a nové problémy (Kultura a politika. Paralelní svět a jeho dějiny). Praha, Orbis  1991.
10. Portréty a autoportréty. Vzpomínkové podobizny přátel a současníků. Rukopis

VI. SPISY PRO MLÁDEŽ

1. Jak si Ivan Pecivál dceru svého cara vzal. Praha, Svět sovětů  1957.
2. Strom pohádek I. Ve spolupráci s V. Stanovským. Praha, SNDK 1958; 2. vydání 1964. Německy Praha, Artia 1960. Anglicky Praha, Artia 1961.
3. Strom pohádek II. Ve spolupráci s V. Stanovským. Praha, SNDK 1959; 2.vydání 1969. Německy Praha, Artia 1960. Anglic-ky  Praha, Artia 1966. Italsky Řím, Editori Riuniti 1964.
4. Pohádky ze země draka. Praha, SNDK 1960; 2. vydání nesmělo vyjít. Maďarsky Bratislava, Tatran 1967.
5. Jak botička utekla. Praha, SNDK 1960.
6. Janek Pecivál. Hra pro loutky. Praha, Dilia 1959. Knižně Praha, Orbis 1960. Provedeno Praha, ÚLD 1960 atd.
7. O myšičce, kočičce a červené slepičce. Hra pro loutky. Praha, Orbis 1960. Provedeno Divadlo Sluníčko 1969 atd.
8. Příběhy třinácti bohatýrů. Praha, SNDK 1960; 2. vydání Albatros 1969.
9. Kouzelný slabikář. Praha, SNDK 1962.
10. Pohádka z kufru (Komedie za tři facky). Hra pro mládež. Praha, Orbis 1962. Provedeno Příbram 1962; Hradec Králové,  Divadlo Drak 1966 atd.
11. O měšci s dvěma grošíky. Loutková hra. Praha, Dilia 1962;  Orbis 1964. Provedeno Praha, ÚLD 1963 atd.
12. Princezna s lískovými oříšky. Anglické pohádky. Praha, SNDK 1963; 2. vydání Albatros 1970; 3. vydání Praha, Grafoprint Neubert 1995. Francouzsky Praha, Artia 1967. Německy Praha,  Artia 1967; celkem 5 vydání, poslední 1976. Španělsky Praha,  Artia 1968.
13. Král sedmi závojů. Italské pohádky. Praha, SNDK 1968. Odměněno výroční cenou nakladatelství. 2. vydání Praha, Albatros 1998. Německy Praha, Artia 1970. Anglicky Praha, Artia 1971.
14. Třiatřicet stříbrných střech. Brno, Blok 1968.
15. Proč je slunce na obloze samo. Ve spolupráci s V. Stanovským. Praha, Albatros 1969.
16. Kapitán Tulipán a princezna z Bordeaux. Francouzské pohádky.  Praha, Albatros 1971; 2. vydání Praha, Grafoprint Neubert 1996. Německy Praha, Artia 1970; celkem 4 vydání, poslední      1976. Anglicky, francouzsky Praha, Artia 1970.
17. O moudrých Gothamcích. Praha, Albatros 1970.
18. Popelka. Česky, německy, francouzsky Praha, Artia 1970.
19. Modrý pták. Podle Mme d'Aulnoy. Praha, Artia 1971. Německy, anglicky Praha, Artia 1970. Maďarsky Praha, Artia 1971.
20. O kočičím králi. Praha, Albatros 1971.
21. Kopa veselých havraních pohádek. Ve spolupráci s V. Stanovským. Praha, Albatros 1971.
22. O pasáčkovi a zámku na zlatých řetězech. Praha, Svoboda 1971.
23. O bílé Karolíně a černé Karolíně. Praha, Svoboda 1971.
24. Velký zvířecí epos (Dvanáct Robinsonů). Německy, francouzsky, anglicky Praha, Arta 1972; 2. vydání německy 1973; 2.vydá-ní francouzsky 1976. Finsky Praha, Artia 1973. Italsky Praha, Artia 1975. Holandsky Praha, Artia 1976. Česky poprvé pod názvem Deset večerů s pohádkou. Praha, Albatros 1992.
25. Španělské pohádky. Anglicky, francouzsky, německy, finsky Praha, Artia 1973. Holandsky Praha, Artia 1975. Česky nesmělo vyjít a dosud nevyšlo .
26. Velká kniha bájí o rostlinách, francouzsky, německy Artia, Praha 1975, 2. vydání německy 1976, 3. vydání německy 1977, anglicky 1977. Česky nesmělo vyjít. Německy znovu pod názvem  Warum die Bäumen nicht mehr sprechen können. Aventinum,  Praha, Dausien, Hannau/M., 1992
27. Popelka. Hra pro loutky. Provedeno (anonymně pod jménem B. Němcová) Hradec Králové, Divadlo Drak 1976; Praha, DJW 1977, Státní divadlo v Ostravě 1996 atd.
28. O princezně slunečnici. Praha, Albatros, nesmělo vyjít.
29. Dvanáct tančících princezen. Rumunské pohádky. Praha, Albatros, Artia, nesmělo vyjít.
30. Jak vznikl svět. Praha, Svoboda, nesmělo vyjít.
31. Velká pavoučí pohádka. Praha, Artia, nesmělo vyjít.
32. O černém loupežníkovi. Keltské pohádky. Praha, Artia, nesmělo vyjít. První vydání pod názvem Keltské pohádky. Brno, Petrov 1992. Německy Keltische Märchen. Vídeň, Neuer Breit-schopf Verlag 1992.
33.  Pohádky paní Meluziny. Pod dívčím jménem autorovy ženy Marie Mrštíkové, anglicky, francouzsky, německy [pod názvem Die schönsten Märchen aus aller Welt] atd., Artia, 197?. Česky  Atlantis, Brno 1997.: 
34.  Co vyprávěl vítr bílé růži. Německy Was der Wind einer weissen Rose erzählte v souboru
Die Zauberwurzel. Mnichov, Blanvalet Verlag 1978. Česky ve svazku Uzel pohádek. Praha, Li-dové noviny 1991.
Poznámka: Knihy vydávané nakladatelstvím Artia po roce 1970 - 1971 vycházely vesměs anonymně, a to i tenkrát, když před-chozí vydání vyšla pod autorovým jménem. Dělo se tak po jednostranném rozhod-nutí nakladatelství, proti němuž autor vždy protestoval.

VII. PŘEKLADY KNIŽNĚ A PRO DIVADLO

1. Milostný hlas. Parafráze německé lidové poezie. Praha, V.  Petr 1944.
2. Carlo Gozzi, Šťastní žebráci. Inscenace Divadlo na Kladně 1944.
3. Cesare Giardini, Komedie podvodů. Inscenace Praha, Divadlo  A. Sedláčkové 1944.
4. William Shakespeare, Sonety. Výbor. Praha, V. Šmidt 1945,  Praha, Vyšehrad 1951. Úplné Praha, SNKLHU 1955, 1956, Mladá fronta 1958, 1963, 1971, Československý spisovatel 1969.
5. Marie Geversová, Čára života.  Praha V. Šmidt, 1946.
6. Čtyřiadvacet sonetů o štěstí a lásce. Ostrava 1946.
7. Maurice Zermatten, Krev mrtvých. Přeložili M.Mrštíková a J.Vladislav Praha,Vyšehrad 1946.
8. Maurice Pagnol, Poznámky o smíchu. Praha, Symposion 1948.
9. Ukrajina zpívá. Ve spolupráci s M. Marčanovou. Praha, Družstevní práce 1950, Svět sovětů 1951.
10. Jules Valles, Povstalec. Ve spolupráci s V. Smetanovou.Praha, Mladá fronta 1950, SNKLHU 1957.
11. Kozácké dumy. Praha, Svět sovětů 1952.
12. Maria Banus, Radost. Praha, Práce 1952.
13. Léon Cladel, INRI. Praha, Mladá fronta 1953.
14. Ihor Muratov, Bukovinský příběh. Praha, Československý spisovatel 1953.
15. Alexej N. Tolstoj, Petr I.. Praha, SNKLHU 1954, Svět sovětů  1955, 1961, Svoboda 1968.
16. Ukrajina v písních. Ve spolupráci. Praha, SNKLHU 1954.
17. Carlo Goldoni, Mirandolina. Knižně Komedie I, Praha, SNKLHU1954, Orbis 1955. Inscenace Realistické divadlo, Praha 1954 atd.
18. Frederic Antal, Florentské malířství a jeho sociální pozadí. Praha, SNKLHU 1954.
19. Italská renesanční lyrika. Ve spolupráci. Praha, SNKLHU 1954, 1955, 1956.
20. Carlo Goldoni, Vějíř. Knižně Komedie II. Praha, SNKLHU 1955. Inscenace Divadlo na Kladně, 19.., Praha, Národní  divadlo 1971 atd.
21. Ruské lidové písně. Praha, SNKLHU 1956
22. Maxim Gorkij, Píseň o sokolu, Zpěv o ptáku bouřliváku. Praha, Svět sovětů 1952.
23. Ivan Franko, Poesie. Ve spolupráci. Praha, SNKLHU 1956.
24. Torquato Tasso, Šeptání noci. Výbor z lyriky. Praha, Česko slovenský spisovatel 1956.
25. Martin Kukučín, Z teplého hnízda. Praha, SNDK 1956. Totéž v knize Mladá léta. Praha, SNKLHU 1956.
26. Jules Verne, Honba za meteorem. Ve spolupráci s M. Mrštíkovou, pod jejímž jménem překlad vyšel. Praha, Mladá fronta 1956.
27. Carlo Goldoni, Paměti I.. V knize Komedie III. Praha, SNKLHU  1957.
28. Alexandre Dumas, Hrabě Monte Cristo. Ve spolupráci s M. Tomáškovou. Praha, Mladá fronta 1957, SNKLHU 1964, Svoboda 1968, Mladá fronta 1969, Albatros 1994, Ostrava, Sfinga  1994.
29. Písně staré Francie. Ve spolupráci. Praha, SNKLHU 1957.
30. Torquato Tasso, Lyrika. Výbor. Praha, Mladá fronta 1958.
31. Ion Creanga, Měšec s dvěma grošíky. Praha, SNDK 1958.
32. Charles Deulin, Pohádky krále Gambrina. Praha, SNDK 1958.
33. Michelangelo Buonarroti, Z lyriky. Praha, NČFVÚ 1959.
34. Joseph Jacobs, O krásné Hardničce. Praha, SNDK 1959. Pod jménem Josef Kýr.
35. Gherardo Nerucci, Fanta Giro. Praha, SNDK 1959.
36. V. A. Žukovskij, Tři nejkrásnější pohádky. Praha, Svět sovětů 1959.
37. Alexandru Kiritescu, Dobré duše. Praha, Dilia 1959.
38. Luigi Pirandello, Sicilská komedie (Liola). Praha, Dilia 1959. Inscenace Praha, Čs. televize 1962. Knižně ve svazku L  Pirandello, 5 her. Praha, Odeon 1968.
39. Carlo Goldoni, Trilogie o dovolené. Překládáno pro Státní divadlo v Brně; nehrálo se (?). Inscenace (pod názvem Zmatky  o dovolené) Cheb, Západočeské divadlo v březnu 1996.
40. Rumunské lidové písně. Praha, SNKLHU 1959.
41. Guiseppe Ungaretti, Cítění času. Praha, SNKLHU 1961.Druhé přepracované a  doplněné vydání , edice Versus,  BBArt, Praha 2005.
42. Jara a podzimy. Čínská poezie dynastie Sung. Ve spolupráci se Z. Černou. Praha, Mladá fronta 1961. Druhé upravené a doplněné vydání ve dvou svazcích, edice Versus,  Praha BBArt 2002.
43. Ion Slavici, Stan Bolovan. Praha, SNDK 1961.
44. Joan Amades, Katalánské pohádky. Ve spolupráci s M. Mrštíkovu, pod jejímž jménem překlad vyše. Praha, SNDK 1961.
45. Ján Botto, Smrt Jánošíka. Praha, SNKLU 1962.
46. Bašó, Měsíce, květy. Ve spolupráci s M. Novákem. Praha, SNKLU 1962. 2. vydání Praha, Mladá fronta 1996.
47. Antonio Machado, Kastilské pláně. Praha, SNKLU 1962.
48. Šigedži Cuboi, Ulice plná plášťů do deště. Ve spolupráci s M. Novákem. Praha, SNKLU 1963.
49. Ruské byliny. Praha, SNKLU 1964.
50. Michelangelo Buonarroti, Luk. Výbor z lyriky. Praha, SNKLU 1964.
51. Michelangelo Buonarroti, Podoba živé tváře. Praha, SNKLU 1964.
52. Navštívení krásy. Italská renesanční lyrika. Ve spolupráci s J. Pokorným a E. Fryntou. Praha, Mladá fronta 1964.
53. Pierre Reverdy, Chuť skutečna. Výbor z lyriky. Praha, Odeon  1966. 2. vydání Náchod, Pavel Maur 1997.
54. Vittorio Imbriani, Princ Papoušek. Praha, SNDK 1967.
55. Dante Alighieri, Nový život. Praha, Pragokoncert 1967.
56. Luigi Pirandello, Šest postav hledá autora. Knižně ve svazku . Pirandello, 5 her, Praha, Odeon 1967. Inscenace Praha,  Národní divadlo 1967.
57. Arthur Miller, Jana. Praha, SNDK 1967. 
58. Charles Baudelaire, Úvahy o některých současnících. Ve spolupráci. Praha, Odeon 1968. Odměněno výroční cenou nakladatelství.
59. Dino Campana, Šílený Orfeus. Výbor z díla. Praha, Mladá fronta 1968. Překlad oceněm výroční cenou nakladatelství.
60. Joseph Kessel, Lev, SNDK, Praha 1968.
61. Paul Verlaine, Slova na strunách. Ve spolupráci s P. Koptou. Praha, Československý spisovatel 1968. Druhé upravené vydání Mladá fronta 1998.
62. Michel Butor, Repertoár. Praha, Odeon 1969. 
63. Dante Alighieri, Nový život. Výbor z lyriky, dokumenty. Praha, Čs. spisovatel 1969.
64. Michelangelo Buonarroti, Žiji svou smrtí. Výbor z lyriky. Praha, Mladá fronta 1970.
65. Mária Chmelová, Robin Hood. Praha, Albatros 1974. Překlad podepsala M. Kafková. NB 1996: 2. vydání vyšlo pod jménem J. Vladislav. Praha, Albatros 1993.
66. Italo Svevo, Vědomí a svědomí Zena Cosciniho. Praha, Odeon 1975. Překlad podepsala Hana Benešová.
67. Rolando Cristofanelli, Chlapec Raffael, Praha, Svoboda 1976. Překlad podepsala Marie Kándlová.
68. Giorgio Vasari, Životy nejvýznamnějších malířů, sochařů a  architektů, I, II, Praha, Odeon 1976 a 1977. Překlad a  komentář podepsal Pavel Preiss. Nové vydání pod jménem skutečného překladatele  Mladá fronta  1998.
69.  José Pijoan, Dějiny umění, 2. díl Praha, Odeon 1977, 5. díl Praha, Odeon 1979, 6. díl Praha Odeon 1987. Překlady podepal Jiří Pechar. Nová vydání r. 1998 a d. 
70. Carlo Goldoni, Náměstíčko. Inscenace Tylovo divadlo 16. 3. 1978. Překlad podepsal V. Mikeš, který také jeho větší část dokončil.
71. Angus Wilson, Svět Charlese Dickense. Praha, Odeon 1979. Překlad podepsal Z. Kirschner. Přeložili J. Josek, J. Kořán  a J. Vladislav.
72. Eugenio Montale, Anglický roh. Praha, Odeon, nesmělo vyjít.  Rukopisně Praha, edice Kvart 1978. V definitivní upravené a doplněné verzi knižně Praha, KPP Paseka 2001.
73.  Henri Michaux, Prostor uvnitř. Praha, Odeon, nesmělo vyjít. Rukopisně Praha, edice Kvart 1978. Výběr v bibliofilském vydání H. Šantavé 2000.
74. Tu Fu, Výbor z poezie, ve spolupráci, Odeon, Praha, nesmělo vyjít. Rukopisně Praha, edice Kvart 1998. 
75. Charles Baudelaire, Mé srdce, tak jak je. Komentovaný výbor  korespondence, Praha Odeon, nesmělo vyjít. Rukopisně Praha, edice Kvart 1978. Knižně v definitivním znění Praha, Torst      1997
76. Pierre de Ronsard, Tři lásky. Výbor z lyriky. Praha, Mladá  fronta, nesmělo vyjít. Rukopisně Praha, edice Kvart 1979.  Knižně Mladá fronta 1998. 
77. Dante Alighieri, To sladké jméno, jež tak hořce chutná.Výbor z lyriky. Praha, Mladá fronta, 1972; nesmělo vyjít. Pod názvem To sladké jméno Beatrice, Praha, Mladá fronta 1998.
78. Několik básníků a jeden malíř, výbor poezie M. Leirise, R.Daumala, J. Follaina, M. Deguyho a G. Rouaulta. Rukopisně Praha, edice Kvart 1978.
79. Eugenio Montale, Příležitosti. Výběr básní. Bibliofilský tisk Martina Dyrynka k novému roku 1980
80. Michel Butor, Podivuhodný příběh. Esej o jednom Baudelairově snu. [Reedice části knihy M. Baudelaire, Repertoár] Brno,  Host 1998.
81. José Pijoan, Dějiny umění, sv. 2. [2. vydání,opět  omylem  pod jménem Jiří Pechar, který kryl v 70. letech 1. vydání.] Praha. Balios, Knižní klub 1998. 
82.  99 básní o lásce a smrti ze staré Itálie. Edice Versus. Praha, BB Art 2002.
83.  Tu Fu, Proč míjejí ty květy. Výbor z básní, uspořádání, poznámky, doslov. Praha, Paseka KPP 2003.
84.  Edward Lear, Learovy Třesky plesky česky. Edice Versus. Praha,  BB Art 2004.
85.  Li Čching-čao, Jizvy rosy. Edice Kvadra, sv.2.  Praha, Protis 2003.  

životopisné údaje http://www.spisovatele.cz/