Český rok od jara do zimy. Velmi oblíbená rodinná encyklopedie Motlové a Řízka

Český rok od jara do zimy, velmi oblíbená rodinná encyklopedie

Snad každý z nás světil Vánoce, všichni si užíváme volna o Velikonocích, cosi tušíme o filipojakubské noci (díky večerníčku Malá čarodějnice), někdy jsme ochutnali posvícenské koláče. Jistě bychom přišli na další a další svátky a příležitosti, o kterých jsme slyšeli, kterých se i účastníme, ale netušíme mnohdy proč.

Musím se vám pochlubit – jsem na tom o trochu lépe, protože jsem si přečetla unikátní rodinnou encyklopedii Český rok od jara do zimy Milady Motlové. Autorka nás provází rokem tak, jak ho vnímal dávný hospodář. Čeká na nás jaro – léto – podzim – zima. V každém období se autorka věnuje hlavním tématům lidových tradic, osvětluje smysl rituálů a význam zvyků v životě lidí, přibližuje nám základní reálie naší duchovní kultury.

A tak se projdeme rokem od svatého Matěje k Velikonočním svátkům, od filipojakubské noci k noci svatojánské, od dožínek k posvícení, od svatého Martina k adventu a od Vánoc k masopustu. Krásnou atmosféru rodinného vyprávění podtrhují ilustrace Tomáše Řízka, četné folklorní texty i ukázky z děl českých klasiků.

Jednotlivé kapitoly nemusíte číst tak, jak jdou za sebou. Velice brzy se přistihnete, že listujete knihou, zastavujete se u legend svatých, vzpomínáte u pranostik, kde že jste je slyšeli, objasňujete si některé informace, na které jste kdy narazili. Z knížky na vás dýchá pohoda, moudrost a jakýsi nadhled. A to jsem jí listovala a četla si v ní sama, bez zvědavých očí a zvídavého jazýčku dítěte. Umím si představit rodinný večer nad knížkou, ve které je co číst, o čem si povídat a co si ukazovat.

rizek od jara do zimy cesky rok motlova
Ilustrace Tomáš Řízek

Chtěla bych pochválit i nakladatelství, že nepodlehlo současnému trendu „šetření“ a knihu opravdu krásně vybavilo.  
Bohatě ilustrovaná publikace nezůstala v pozadí hodnocených knížek Zlatou stuhou za rok 2010 a odborná porota jí zcela oprávněně udělila zvláštní cenu za nakladatelský počin.
A ještě musím připomenout jedno významné ocenění, které Český rok od jara do zimy obdržel na jaře letošního roku – Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za přínos k rozvoji dětského čtenáře SUK 2010.

Český rok od jara do zimy | Milada Motlová | ilustrátor: Tomáš Řízek | Nakladatelství: Fortuna Libri, 2010

Milada Motlová,
dlouholetá redaktorka Odeonu a někdejší šéfredaktorka Albatrosu, v současné době pracuje v redakci nakladatelství Karolinum. Mezi autory literatury pro děti vstoupila před lety skromně a nenápadně. Dnes už ji rozhodně nelze přehlédnout, patří mezi nejlepší. Je to autorka, v jejímž díle se harmonicky kloubí erudice s vyzrálou tvůrčí kreativitou. Umí výborně pracovat s lidovou slovesností, která se odráží i v její vlastní tvorbě; verše Milady Motlové mají stejnou lehkost, moudrost a vtip. Podobně pracuje s historickým materiálem; dokáže strnulé historické reálie zbavit nánosu nezáživných pouček a otřepaných klišé a přiblížit je současnému čtenáři. Její knihy si získaly srdce čtenářů i uznání v odborných kruzích.

rizek cesta lesem

Tomáš Řízek
se kdysi marně ucházel o studium na umělecké škole. Nenechal se odradit a tvrdě na sobě pracoval. Dnes právem patří mezi významné české ilustrátory, kteří spolupracují s renomovanými nakladateli doma i ve světě. Rád ilustruje orientální texty, ale jak dokazuje Český rok od jara do zimy, nedá se zaskočit ani materiálem, který mapuje české lidové tradice. V poslední době se stále více profiluje jako ilustrátor knih pro děti.


Z OBSAHU KNIHY:

Jaro
Předjaří * Svatý Matěj * Světci a patroni * Na svatého Řehoře * O zvonech a vyzvánění * Oráči a země *  Přišlo jaro do vsi * Velikonoce * Pohanské oslavy jara  * Křesťanská tradice * Velikonoční příběh Ježíše Nazaretského * Postní doba * Pašijový týden * O klapání a hrkání * Velký pátek * Symbol beránka * Křížová cesta * Magie vody a země * Král hadů * Bílá sobota * Svěcení ohně * Vzkříšení * Tajemství Velké noci * Boží hod velikonoční * Svěcení pokrmů * Kult země * Červené pondělí * Pomlázka * Vejce – symbol života * Kraslice * Hody, hody doprovody * Slamník a Fidlovačka * Svatý Jiří * Pastva * Hlásání a halekání * Filipojakubská noc * Posvátné ohně Keltů * Pálení čarodějnic * Valpuržina noc * Máje * Ledoví muži * Svatý Jan Nepomucký

Léto
Podletí *  Senoseč * Letnice a svatodušní svátky * Letniční král a jeho družina * Jízda králů * Čistění studánek * Královničky * Kult vody * Střílení ku ptáku a ptačí král * Boží tělo * Letní slunovrat * Tři zlaté vlasy děda Vševěda * Kult slunce * Jan Křtitel * O křtu a křesťanství * Svatojánská noc * Devatero kvítí * Magie v léčitelství * Zaříkání * Milostné čarování * Věnce a věnečky * Cyril a Metoděj * Jan Hus – svatý kacíř * Žně a dožínky * O Ječmínkovi * Poutě * Svatá Anna * Mariánský kult * Mariánská poutní místa a svátky * Zobrazování Panny Marie * Mariánská symbolika * Stála Panenka Maria

Podzim
Babí léto * Oslavy na dokončenou *  Petrolenka a dotržek *  Vinobraní * Zarážení hory * Když jsem chodil do školy * Trhy,  jarmarky a tarmarky * Svatý Václav * České nebe * Na mlatě * Rytmus cepů * O mlýnech a mlynářích * Posvícení * Moravské hody a stárci * Stínání berana * Tradice oběti * U muziky * Kmotr Matěj * Dušičky * Keltský „den zemřelých“ * Návraty ze záhrobí * Masky a dýně * Smrt kmotřička * Na svatého Martina * Martinský svátek a správa obce * O „martínkování“ * Bejkova svatba a svatomartinská sýpka * Ponocný a ponůcky * Nové tradice * Svatá Kateřina * Ženské právo * Přástky a přadleny * Vřetánko a kolovrat * „Po přeslici“ * Dlouhá noc * Tři přadleny

Zima
Advent * Svatý Ondřej * Tajemné bytosti adventu * Svatá Barbora * Mikuláš * Lucie a luciny * Vánoční trhy * O perníku * Trdelník * Vrkoč * Magie zimního slunovratu * Římské saturnálie * Slunovrat a Keltové * Křesťanská tradice * Narodil se Kristus Pán * Pastýři a andělé * O betlému * Štědrý den * Symbol světla * Vánoční stromek a dárky * Ryba jako symbol * Magické jmelí * O jablku * Adam a Eva * Věštění budoucnosti * Štědrovečerní večeře * O vánočce * Boží hod vánoční * Koledy a pastorely * Nesem vám noviny * Pojmenování Ježíše * „Na Štěpána není pána“ * Svátky bláznů * Silvestr a Nový rok * Kalendář * Na Tři krále * Mudrci z Východu * Betlémská hvězda * Hromnice * Chození s Dorotou *  Masopust a ostatky * Zabíjačka * O maskách * Pochování basy