Veverek Koudelka a jiná slohová cvičení vynikajícího vypravěče Miloslava Jágra

Jágr. Veverek Koudelka a jiná slohová cvičení

Malíř a ilustrátor Miloslav Jágr byl velmi výjimečný tvůrce, který vynikl nejen ve svém oboru, ale rovněž jako vtipný, originální vypravěč. V této úplně nové knize "Veverek Koudelka", vycházející k autorovým nedožitým osmdesátým narozeninám, je soustředěno několik příběhů pro malé čtenáře, které jsou dokladem jeho obdivuhodné všestrannosti.

O čem je Jágrova jedinečná kniha?
Humorný příběh o neposedném žáku Koudelkovi, který se díky své všetečné povaze promění ve veverčáka a potom velmi dlouho čeká na vysvobození, osloví děti raného školního věku i jejich starší sourozence a rodiče.

jagr veverek koudelka 3

Výbor doplňují krátká Slohová cvičení a spousta barevných obrázků.
Prózy Kluk s křídly a Trpaslík pana Háby už dříve vyšly samostatně, Veverek Koudelka aneb spolužák k pohledání se k dětem dostává poprvé.
Je zajímavé, že děti jeho obrázkům rozumějí, nalézají v nich vtip, znalosti a spoustu zajímavých informací, žel dospělí tuto vlastnost a schopnost často ztrácí. Svým výrazem patří tento autor do řady výtvarníků jako jsou  M. Aleš, J. Lada, A. Strnadel.

Tuto knížku si připravoval Miloslav Jágr ke svým sedmdesátým narozeninám. Nevyšla, odešel malovat do jiných krajů a v zásuvce zůstal sešit s nákresy, poznámkami a řadou posledních ilustrací.
Pokusili jsme se rozluštit autorovy záměry, dotáhnout dosud nevydaný výbor do knižní podoby a připomenout tak malířovy nedožité osmdesátiny..

jagr veverek koudelka 1

UKÁZKA Z KNÍŽKY - SLOHOVÉ CVIČENÍ

Léčení probíhá vleže
Není úplná pravda, že klesne-li teplota pacientovi o stupeň Celsia, se stane normální, už je vyhráno. Když pan doktor Jakubec studeným uchem přiloženým na prsa něco slyší, není nemoci konec. Každá nemoc není nejzdravější, a proto se musí nemocný ukládat do polohy ležící a ještě se pod peřinou potit a obkládat obklady. Léčení mladých lidí je snadnější, neboť mají v sobě dosti látek, které se nemoci odolně brání. V těle ležícího pacienta probíhá během nemoci boj. Když zvítězí zdraví nad nemocí, stává se pacient lehkým. Může již vstávat z postele, něco kutit nebo kreslit a jíst, ale jen to, co je zdravé. Učivo, které má dohánět, i lehkého pacienta vrazí do postele, kde se jen těžko učí nebo píše. Takový pacient může jen prohlížet pohlednice nebo krabice s poklady.

Nemoc, ke které je povolán lékař, je vážná a odborná lékařská pomoc je nezbytná a nevyhnutelná. Léky se užívají pravidelně v denní i noční dobu. Zvláště když se musí srážet vysoká teplota. Srážení teploty se děje shora dolů jako u hrušek a ořechů. Pacient ve výškách často blouzní. Nejbližší příbuzní pak s radostí vyprávějí o čem. Bývalý nemocný pacient tomu nemůže uvěřit. Nebo žasne, jaké nápady při blouznění měl.

Já prý jsem blouznil o D. Koudelkové a nahlas. To je hrůza.

Veverek Koudelka a jiná slohová cvičení / Miloslav Jágr, Ilustruje Miloslav Jágr / Vydal Knižní klub 2007
Galerie Čítárny >> Miloslav Jágr


jagr veverek koudelka 4

jagr veverek koudelka 2