Druhá světová válka 1.9. 1939 - 9.5. 1945. Důležitá data německé zrůdnosti

Druhá světová válka začala 1.9. 1939

Němečtí vojáci v polských uniformách zahájili 31.8.1938 vražedný konflikt na hranicích v Gliwici. Provokace se povedla. Den poté vstupují "mediálně překvapení" ale připravení Němci s celou armádou do Polska a zahájili tak Druhou světovou válku.
Mnozí západní politici jásali, že Němci táhnou na východ, na SSSR a tiše mlčeli, když Němci v Polsku bombardovali civilní obyvatelstvo, zničili města Wielun, Frampol, Sulejow, Janow Lubelski, Bilgoraj. 10 % Varšavy bylo srovnáno se zemí. Vypálili kolem 400 vesnic, mnoho vesnic bylo vystěhováno a předáno Němcům. Během prvních 26 dní vykonali Němci 764 hromadných poprav polských válečných zajatců. Němci začali vraždit jak vyšší vrstvu, intelektuály, tak hlavně Židy. Jen během podzimu 1939 je jich popraveno na 65 tisíc.

Radost mnoha západních politiků, že Němci porazí SSSR a při tom se vzájemně oslabí tak, že budou plně ekonomicky závislí na Británii, USA, Francii, se ale zhroutila.
Strategické chyby Hitlera, odhodlanost sovětských lidí vedly k zásadnímu obratu války u Stalingradu. A nakonec to byl Stalin, který přinutil západní politiky na Teheránské konferenci, aby po letech váhání konečně otevřeli druhou frontu tam, kde to potřeboval. Společně pak ukončili nejkrutější světovou válku v historii.

Díky manipulativní a stupidní politice politiků mnoha států přišlo o život až 60 miliónů lidí.
Největší oběti přinesli lidé v SSSR, zemřelo jich kolem 27 miliónů lidí.
Celkové oběti na životech v Polsku: cca šest milionů lidí. Polovinu z nich představují židovské oběti koncentračních táborů. 

DŮLEŽITÁ DATA 1937–1945


7. 7. 1937 Japonská invaze do Číny
12.3. 1938 Zabrání Rakouska Německem
14.3. 1939 Okupace ČSR
1.9. 1939 Němci napadli Polsko
3.9. 1939 Francie, Austrálie a Velká Británie vyhlašují Německu válku
22.7. 1941 Němci napadli SSSR. Akce Barbarossa
7.12. 1941 Japonci bombardovali Pearl Harbour
19.11. 1942 SSSR zvrátil útok Němců u Stalingradu
Konec roku 1942 Západní Spojenci prolomili německé šifrovací zařízení Enigma, používané německými ponorkami.
13. 5. 1943 kapitulovaly německé a italské vojska (OSA) v Africe
5.7. – 23.8. 1943 Tanková bitva u Kurska. Poslední velká obranná bitva druhé světové války. Porážkou něm. vojska Rudá armáda a spojenci už jen útočili až do Berlína.
9.9. 1943 Den po zveřejnění italské kapitulace 3.9., se Američané vylodili u Neapole v Itálii.
28.11. – 1.12. 1943 Teheránská konference. První společné setkání vůdců SSSR (Stalin), USA (Roosevelt) a Velké Británie (Churchill)
27.1. 1944 Skončila genocidní blokáda Leningradu (Petrohrad) německými vojsky, která trvala od 8.9. 1941 (872 dní)
6.6. 1944 Dlouho slibované vylodění Spojenců v Normandii a otevření druhé fronty. Na přímou žádost Stalina. Teheránská konference.
8.5. 1945 Bezpodmínečná kapitulace Německa
6.a 9.8. 1945 Američané shodili atomovou bombu na civilní města Hirošimu a Nagasaki
12. 8. 1945 porazila Rudá armáda po 4 dnech miliónovou japonskou armádu v Číně ve všech směrech. Japonský císař je bez vojska a uznává porážku Japonska.
15.8. 1945 Císař Hirohito oznámil kapitulaci Japonska
2.9. 1945 Oficiálně skočila 2. svět. válka