Německá a finská blokáda Leningradu trvala 872 dní. Denik jedenáctileté dívky. Rodina zemřela hladem

Blokáda Leningradu trvala 872 dní od 8.9. 1941 do 27. 1. 1943.


V září 1941 Hitlerovské nacistické německé velení rozhodlo, že nedobytný Leningrad (dnes Petrohrad) obklíčí a nechá vyhladovět. Blokáda Leningradu trvala 872 dní od 8.9. 1941 do 27. 1. 1943.


Válka byla v plném produ a německá vojska postupovala rychle na východ.
Za chvíli stála před Moskvou a Stalingradem. Sovětští lidé za cenu miliónů lidských životů se bránili. Hitler chtěl Moskvu srovnat ze zemí, což se mu nepovedlo, ale obklíčený Lenigrad, který byl na dosah, spolu s finskými nacistickými vojsky, nedobyl. Stejně jako nedobyl Stalingrad.
Rudá armáda tak ochránila tři důležité sovětská města. To znamenalo zásadní zvrat v celé válce.

Leningrad byl ale stále v obložení a zásobování města Rudou armádou bylo velmi, velmi složité. Na město Němci vypálili asi 150 000 střel a svrhli více než 107 000 zápalných a vysoce explozivních bomb.

Teprve den poté, co 26.1.1943 sovětská informační kancelář oznámila:
"Naše jednotky z velké části dokončily likvidaci německo-fašistických jednotek v oblasti Stalingradu",
skončila oficiálně i Blokáda Leningradu.

Během blokády Sovětská armáda ztratila 3,5 mil. lidí.
Jen vojáků bylo cca 2 milióny. Oběti na civilním obyvatelstvu se počítají kolem 1 miliónu, velká část zemřela hladem a umrznutím.
Mrtvých, pohřešovaných a raněných měli Němci přes půl miliónů.

Válka v Leningradě prošla každým domem, každou rodinou. Bez nadsázky.
Jedenáctiletá Tanja Savičeva si v obleženém Leningradu vedla malý deník.
Zatímco její blízcí umírali hlady, ona nacházela sílu a napsala alespoň tyto skrovné řádky.
Tyto řádky musí otřást s každým normálním člověkem...

"Zenja zemřel 28. prosince ve 12:30 1941."
"Babička zemřela 25. ledna ve 3 hodiny roku 1942."
"Leka zemřela 17. března v 5 hodin ráno 1942."
"Strýček Vasja zemřel 13. dubna ve 2 hodiny ráno 1942."
"Strýček Leša, 10. května ve 4 hodiny odpoledne, 1942."
"Maminka - 13. května v 7:30 1942."
"Savičevovi jsou mrtví."
"Všichni zemřeli."
"Zůstala jen Tanja."

Nějakou neuvěřitelnou prozřetelností se rozhodla zanechat vzpomínku na sebe, své blízké. Symbolické varování pro budoucí generace, aby zabránili jakékoliv zrůdné válce.

Píšu tento článek na památku mého dědečka, který mi vždy říkal:
Nevěř tomu, že nacisti už nejsou. Jsou všude kolem nás. Jsou v lidech, kteří to kdysi praktikovali a v myslích nových nacistických idiotů. Stačí málo a dostanou se znovu k moci.
Tenkrát, v době míru, jsem ani netušil, jakou má pravdu.
Naší povinností je chránit památku našich dědů a pradědů, kteří porazili zrůdnost ideologii zvanou nacismus i fašismus v roce 1945.
A není to jen fráze!

Na Valném shromáždění OSN v prosinci 2023 hlasovalo 49 zemí proti rezoluci o boji PROTI glorifikaci nacismu.

Především jsou to členové NATO - USA, Kanada, Británie, Francie, Německo, UKrajina, Česká republika!!! rtc. Viz foto

osn naciszmus hlasovani 11 3 23