Sprosté slovo mír, populární slovo válka aneb stupidita vládne civilizaci

Sprosté slovo mír, populární slovo válka

Když slyšíme slova blonďatého generála o tom, jak chtějí zabránit válce, kterou si ale nejdřív musí vymyslet a stvořit, měli bychom si připomenout slova Jana Masaryka: "Pamatujte, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír!"

Myslím, že slovo mír je dnes chápáno pomalu jako sprosté slovo, i když slovník spisovné češtiny to netvrdí.
Jeho četnost v českých médiích je v poslední době úplně mizivá. Místo toho se nesmyslně skloňuje slovo válka a ti, kteří válku propagují jsou dokonce na to pyšní. Na vyhledávači Google se objevuje slovo válka třikrát víc než mír. (peace 767,000,000, war 2,160,000,000 – 11/2017).

A co je vlastně MÍR?
Podle Wikipedie je to stav, kdy mezi lidmi, skupinami a státy nevládne nenávist a konflikty mezi nimi nevedou k hromadnému násilí. Ze starého Řecka, ale víme, že latinské slovo pax (mír) se odvozuje od slovesa pacisco, uzavírat smlouvy, a říká, že mír se chápal jako dočasné překonání konfliktních vztahů domluvou, nikoli jako trvalý stav.

Abychom si objasnili skutečný význam slova válka, čtěme třeba L. N. Tolstého, podle něhož je cílem války vraždění, zbraní války je vyzvědačství, zrada a povzbuzování k ní, přivádění obyvatel na mizinu, drancování nebo kradení ve prospěch armády, podvod a lež, nazývané válečnou lstí.
Mravem vojenského stavu je nedostatek svobody, to znamená kázeň, zahálka, nevzdělanost, krutost, nemravnost, opilství. A přes to všechno je to mezi mnohými lidmi nejvyšší stav a mnozí ho mají dokonce v úctě.

Bylo by proto velmi potřebné, zvláště v ČTV a jiném ideologickém bulváru, aby před každými tzv. objektivními zprávami z různých dnešních front a bojů byly úvodem připomenuty všechny propagandistické špinavé metody z válek minulých a hlavně slova z eposu Illiada, napsané asi v 8 stol. př. n. l.:
"Války jsou produkty rozpínavosti a lidské pýchy, agrese i nelidskosti."

Zvláště o válkách bychom se měli vyjadřovat jasně a bez propagačních vsuvek a záměrného překrucování pojmů i historie. Třeba slovo Rudá armáda je zřejmě také mimořádně sprosté slovo, protože ČTV ho skoro nepoužívá ve zprávách, tv dokumentech. Stejně jako v tzv. historické knize 1945, pětačtyřicátý (2015). V anotaci této knihy slovo Rudá armáda není vůbec, v obsahu jednou a šikovné nebo hloupé překrucování historie, které je zřejmě hlavním důvodem vydání, je inplantováno do každé kapitoly. Narovnávání historických skutečností je naopak minimální. Není ale pochyb, že vítězná mocnost si diktuje své vlastní podmínky. Tak tomu bylo u Stalina, stejně jako v prohlášeních amerických prezidentů po válce a platí to dodnes.

Není vůbec na škodu si znovu připomenout pár čísel, týkající se 2.světové války.
Za 2.světové války pouze na území Sovětského svazu Němci a jejich spojenci zničili 70 tisíc měst, městeček a vesnic.
Oficiálně uváděné ztráty jsou tyto:
6 milionů domů, 98 tisíc kolchozů, 32 tisíc továren, 82 tisíc škol, 43 tisíc knihoven, 6 tisíc nemocnic a tisíce kilometrů železničních tratí a silnic. Všeobecně přijímaný počet lidských obětí je 25 milionů, z toho dvě třetiny civilních obyvatel. (kniha: G. Roberts, Stalinovy války).

Výrok Tomáše Klvaňy, novináře a učitele na New York University, poukazuje na fanatickou tendenci měnit historii za každou cenu:

„Říkat obsazení Československa Rudou armádou v květnu 1945 osvobození, vyžaduje zavřít oči nad tím, co se dělo v následujících třech letech: posílení komunistů, podrývání demokracie a nakonec puč nastolující totalitu. Nešlo podle mě o žádné osvobození. Rudá armáda Československo dobyla. Jeden totalitní režim byl v krátké době nahrazen jiným. Osvobození se konalo v západní Evropě, kde naopak západní spojenci z diktatur udělali prosperující demokracie.“

Další, a řekněme až děsivou, úvahu nad propagandou měnící historii předválečných a poválečných Sudet najdeme u Zdeňka Mahlera.

"Právě u nás vyšla německá biografie o Heydrichovi, v níž je historik značně fascinován padlým géniem. Z četby získáte dojem, že když parašutisté Kubiš a Gabčík tohoto zločince zlikvidovali, znemožnili možná jeho proměnu ve svatého Fridolína. A že vlastně oni jsou zločinci. Takovým „dějinám" musí čelit třeba i stát."

Je všeobecně známo, že většina tzv. objektivních zpráv z válečných zón ve většině médií je důkazem, že první obětí každého válečného konfliktu je pravda.
Nezapomeňme na to, kdykoliv omylem čteme štvavé kometáře vyzývající k válkám či dokonce k válkám jaderným.
Například zděšení musí vyvolat naprosto stupidní odpověď bývalé místopředsedkyně TOP 09 Heleny Langšádlové na zcela irelevantní a hypotetickou otázku, jestli by mělo jít NATO kvůli eventuálnímu obsazení Pobaltí do války s Ruskem a to i jaderné.

„Ano, bylo by to naší povinností. Byl by to boj i o naši svobodu.“
Helena Langšádlová, TOP09 (Parlamentní listy, 28.5.2015).

Možná, že ji inspiroval generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který prohlásil: Kybernetický útok budeme brát jako napadení a odpovíme konvenčními zbraněmi.

Stín táhne nad hrobem,
bubeník vzduchoprázdna.
I mrtví žárlí, věz!
Smuteční vrba srázná
tříští svou němotou hlas.
Tam dole pomlouvají nás.
(Josef Hora: Tam dole)

Čteme-li mainstreamový český tisk, pak je zřejmé, že český lid má nabýt pocitu, že ten pravý a civilizovaný svět je severní Amerika a my, Evropa. Zbytek světa jsou kolonie. Téma široce rozebrané v knize ekonomky Ilony Švihlíkové, která ovšem poukazuje na to, že kolonii jsme my také. 
Jak jsme se stali kolonií. Ilona Švihlíková rozebírá katastrofální důsledky české politiky

Neobjektivitu také zřetelně vidíme na (ne)řešení imigrace od roku 2015, které evidentně vede k velkému evropskému konfliktu.
Informace, které předhazují mnozí politici a média lidem jako kost psovi je prvoplánovitá a´la sto krát řečena lež se stává pravdou. Nejzrůdněji se v tom libuje ČTV. Paradoxně. Objektivita zůstává hluboko skryta v analýzách spolupracujících médií, někdy šikovně, ale většinou neuvěřitelně hloupě. Je ale zajímavé, že mnozí lidé nechápou takové chování jen jako projev primitivní individuální stupidity, ale místy i jako cílený mediální záměr. Něco jako výrok Dr. Zaiuse v knize Pierra Boulleho Planeta opic: „Lidská moudrost jde ruku v ruce s idiotstvím".

Viz knihy Petra Žantovského, Černá kniha České televize
Černá kniha České televize. O nehorázných a dlouhodobých manipulacích veřejnoprávního média
kniha Klause a Weigla, Stěhování národů s.r.o. Manuál k pochopení současné migrační krize
Stěhování národů s.r.o. Varující manuál k pochopení současné migrační krize nejen v Evropě
Rozhovor prof. Billa Warnera, Co je politický Islám
https://www.youtube.com/watch?v=QfB6m8SQebc
populární kniha advokátky Kláry Samkové, Proč se nebát islámu
Klára Samková bez nenávisti o tom, proč se nebát islámu
nebo historický exkurz do Indie s Dušanem Zbavitelem, Starobylá Indie
Moudrost a umění starých Indů. Odpovědi Dušana Zbavitele na pomatenost křesťansko – islámské civilizace

Dnešní realita je ale taková, že většina společnosti nemá názory menšiny politické či mediální. Je proto hloupá? Co vlastně chce?
Odjakživa chce naprostá většina lidí MÍR, dostatek jídla a vody, střechu nad hlavou, jednoduše řečeno klidný život. Proč to do dnešního dne žádný velký politik nechce chápat? Ano, to je základní otázka, za kterou hledejme pouze jednu věc. Osobní prospěch, peníze a spolu s nimi touhu po moci. Tak jak to napsal Karel Čapek ve své nadčasové Válce s mloky: 

"Vy lidé pořád chcete nějaké války nebo co. Strach o peníze, to je to celé. A tomu se říká krize."