Od války k válce, povídky ze života, které napoví víc jak články v novinách

Kniha Od války k válce, povídky ze života

Zajímavým počinem je kniha deseti válečných próz devíti autorů ilustrovaná Idou Huttovou s doslovem Ivany Blahutové a Michaela Doubka.

Kniha obsahuje povídky:

Rozhovor s pamětníkem (Václav Franc)
Tajná válka Josefa K. (Jaroslav Čejka)
Napoleonův stín (Alexandr Kuprin, překlad Ivana Blahutová)
Hermína (Eva Frantinová)
Neškodný podivín (Václav Franc)
Hrůza se musí hromadit (Ivo Fencl)
Edita (William Dean Howells, překlad Michael Doubek)
Markytánka (Michael Doubek)
Bubnování (Ivana Blahutová)
Nouzový východ (Petr Žantovský)

Vydalo Nakladatelství Kmen, Křenovice, 2015. 136 stran.

Ukázka:

Ovzduší bylo elektrizováno předtuchou války, bylo jako před bouří, která má za okamžik udeřit. Edita sedíc hleděla do horkého jarního odpoledne a pootevřenými rty lapala po dechu, aby si mohla odpovědět na otázku, má-li ho nechat odejít. Když ho spatřila na konci ulice lemované stromy, jež byly stále ještě bez listí, jak uvolněně kráčí k domu s hlavou skloněnou, uvědomila si, že ho tady nesmí držet. Vyskočila a netrpělivě se vyklonila z verandy. Přála si, aby si pospíšil. Poté nahlas zavolala. „Georgi!“
Ještě dříve, než zaslechl její volání, zrychlil krok. Byla to jakási tajemná reakce na její zatím neslyšné naléhání. Jakmile ji zaslechl, pohlédl k ní: „Copak?“
„Ach, jak jsme propojeni,“ zajásala a vrhla se po schodech k němu. „Stalo se něco?“ zeptala se dychtivě.
„Začala válka,“ odvětil, přivinul ji k sobě a políbil.
Rovněž ho políbila, až nepřiměřeně vášnivě, a z hloubi jejího hrdla se vydralo: „To je úžasné!“

Z povídky amerického spisovatele W. D. Howellse (1837-1920), jenž byl i básníkem, kritikem, redaktorem a vydavatelem, přestože v Ohiu původně sotva vychodil obecnou školu. Již od svých třinácti pomáhal otci v tiskárně, aby skončil co „patriarcha“ americké literatury s více doktoráty, byť odmítl profesuru několika velkých univerzit. Prvé verše vydal s přítelem (1860) a jeho biografie Abrahama Lincolna byla součástí agitace republikánské strany. Lincoln za to Howellse učinil konzulem v Benátkách (1861-1865). V Paříži se i díky tomu stačil oženit a postupně napsal na desítku cestopisů, aby však především v Bostonu deset let  vedl kulturní revue Atlantský měsíčník (1871-1881). Ve své knize Neobjevená země (1880) drtí spiritisty, v románu Povznesení Silase Laphama (1885) se poprvé v literatuře stal titulním hrdinou americký milionář a co víc, dotyčný selfmademan oželí raději jmění, než by je držel nečestně.
Hazard nových osudů (1890) je sociální román idealisticky předvádějící příslušníky newyorské buržoasie zbavující se egoismu.
Roku 1891 se Howells přestěhoval do New Yorku. Roku 1894 vydal zajímavou kolektivistickou utopii Příchozí z Altrurie (1894). V roce smrti Marka Twaina, jehož kritickému uznání dopomohl, vydal i práci Můj Mark Twain (1910).
Česky vyšla roku 1921 jeho divadelní hra Zdviž.